Gereformeerde Kerk Visvliet 90 jaar

De eerste kerkdienst van de Gereformeerde Kerk in het Groningse  Visvliet werd op zondag 15 oktober 1933 gehouden. De kerk bestaat dit jaar dus negentig  jaar.

De gereformeerde kerk te Visvliet.

De kerkenraad wilde dit 90-jarig bestaan niet ongemerkt voorbij laten gaan. Want hoewel overal in het land kerken verdwijnen wordt in de kleine kerk van Visvliet elke zondag om 11 uur nog steeds een kerkdienst gehouden. Vandaar dat op zondag 5 november 2023 aan dit heuglijke feit in het gebed aan het eind van de kerkdienst enige aandacht besteed werd. En na de dienst wachtten de koffie en de jubileumgebakjes!

Ds. J.G. Arensman uit Drachten ging in de dienst voor. In het gebed aan het eind van de dienst vroeg hij “om ons een weg te wijzen die voor ons begaanbaar is”.

“Wij danken U dat wij vandaag als Uw gemeente ons negentigjarig bestaan mogen gedenken. We danken U voor wat U onze voorouders en ook ons hebt  gegeven aan bemoediging en troost, aan gemeenschap en geloof, aan trouw en aan bezieling. En we bidden U, blijf bij ons Heer, en ga met ons mee. Wijs ons de weg die voor ons begaanbaar is”.

Iets uit de geschiedenis van de kerk.

Het orgel in de kerk van Visvliet.

Het kerkgebouw aan de Visvlietse Heirweg 36 was, voordat het als gereformeerde kerk gebruikt werd, een openbare school. De school kwam leeg te staan en zo kon het gebouw voor fl. 1.000 (wij zouden zeggen € 453) van de burgerlijke gemeente worden gekocht. Het gebouw werd als kerk ingericht: er kwam een preekstoel en op de kraak (de galerij) kwam een orgeltje. Omdat de kerk groeide moesten kort na de oorlog maatregelen genomen worden om meer zitplaatsen te krijgen. Daarvoor werd de zolder verwijderd en werd de kerk verlengd.

Rond 1969 kwamen er een nieuwe preekstoel en een nieuw pijporgel. Ook werd toen een consistorie aan de kerk gebouwd. Maar daar bleef het niet bij, want in 1983 werden de nog steeds dienst doende oude kachels vervangen door heteluchtverwarming. Ook werd een nieuw toiletblok aangebracht. Nog meer veranderingen werden in en aan het gebouw aangebracht. In 2017 werd de kerkzaal in een week tijd door vrijwilligers zelfs ingrijpend verbouwd en vernieuwd.

De kerkzaal tijdens de verbouwing in 2017.

Het ledental.

De Gereformeerde Kerk te Visvliet werd op 15 oktober 1933 vanuit de Gereformeerde Kerk te Burum geïnstitueerd. Op 1 januari daaraanvolgend telde de kerk 224 leden, van wie 102 belijdend. De jaren daarna steeg het ledental tot 364 (van wie 179 belijdend) in 1946. Dat was de reden van de bovengenoemde uitbreiding van de kerk.

Vanaf 1946 daalde het ledenaantal echter, en zakte het in 1966 voor het eerst sinds jaren weer onder de 300 (van wie 152 belijdende leden waren). Toen de kerk in 1983 vijftig jaar bestond waren er nog 207 leden, van wie 108 belijdend. Het ledental stond in 2022 echter nog slechts op 95 van wie 51 belijdend. Toch heeft men in Visvliet goede hoop, want sinds 2019 groeide de kerk met zes leden.

‘Na de dienst wachtten de koffie en de jubileumgebakjes…’ (foto: Visvliet.com).

In Visvliet staat ook nog een hervormde kerk, die eigendom is van de Stichting Oude Groninger Kerken. Daar worden geen reguliere kerkdiensten meer gehouden.

Audioverslag van de dienst op 5 november 2023 >