Gereformeerd/hervormd Nieuwleusen gefuseerd

Omdat bij de classis geen bezwaren binnengekomen waren tegen het samengaan van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in het Overijsselse Nieuwleusen, werd toestemming verleend om samen verder te gaan als Protestantse Gemeente; we berichtten al eerder over de fusieplannen.

In de Ontmoetingskerk werd in de Oudejaarsdienst afscheid genomen van een aantal ambtsdragers en functionarissen.

De fusie gaat per 1 januari 2024 formeel in, maar de fusieakte werd al op 29 december 2023 bij de notaris getekend. Op zondag 14 januari 2024 zal om tien uur ’s ochtends in de (voormalig gereformeerde) Ontmoetingskerk aan de Burgemeester Backxlaan ‘een feestelijke verenigingsdienst gehouden worden om bij het samengaan stil te staan’.

Ondertussen is men druk bezig gegaan met het samenvoegen van allerlei activiteiten en diensten van beide gemeenten, zoals de autodienst, de bloemendienst, de oppasdienst, kindernevendienst, tienerdienst, de audiovisuele teams, enz. In verband met de kerkenfusie  werden tijdens de Oudejaarsdienst in de Ontmoetingskerk meerdere ambtsdragers en functionarissen uit hun ambt c.q. functie ontheven.

Hervormde Maranathakerk dicht.

De Hervormde Gemeente heeft eind 2023 besloten een van haar twee kerkgebouwen te sluiten, te weten de Maranathakerk aan de Burgemeester Van der Grondenstraat. De voormalig hervormde Grote Kerk aan de Dommelerdijk blijft open. Dat betekent dat op het moment van de fusie per 1 januari 2024 nog sprake is van drie kerkgebouwen, maar dat het herbestemmen/herontwikkelen pas in 2024 daadwerkelijk kan worden opgestart als verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente.

  • Zoals we al eerder meldden zal de gereformeerde Ontmoetingskerk als protestantse kerk gewoon in gebruik blijven.