Kerk Giessen-Rijswijk nu bij Geref. Kerk te Andel

Zoals we al eerder meldden is de Gereformeerde Kerk te Giessen-Rijswijk per 1 januari 2024 opgenomen in de Gereformeerde Kerk De Voorhof te Andel.

De Gereformeerde Kerk De Voorhof te Andel.

Tijdens de Nieuwjaarsdienst 2024 in de Gereformeerde Kerk te Giessen-Rijswijk werden de gemeenteleden voor het eerst ook welkom geheten namens de kerkenraad van De Gereformeerde Kerk te Andel, ‘waartoe we met ingang van vandaag behoren’. De kerkdiensten in de kerk in het Brabantse Rijswijk worden daar nog tot februari 2024 gehouden. Daarna worden ze verplaatst naar De Voorhof te Andel.

Het kerkgebouw in Rijswijk, dat in 1978 in gebruik genomen werd, bestond in 2018 veertig jaar, en in oktober 2023 dus vijfenveertig jaar.