Paaskaars Rijsoord nu in ‘De Levensbron’

Eerste dienst van twee samengevloeide gemeenten in Ridderkerk.

Op zondag 21 januari 2024 werd in de protestantse (voormalig gereformeerde) kerk De Levensbron aan de Jan Luykenstraat te Ridderkerk, de eerste officiële kerkdienst gehouden met de gemeenteleden van de op zondag 14 januari met een laatste dienst buiten gebruik gestelde gereformeerde Opstandingskerk te Rijsoord.

De paaskaars.

Ten teken van deze eenheid werd tijdens het zingen van lied 600 de verzen 1, 2 en 5 (‘Licht ontloken aan het donker‘) de  paaskaars van de Opstandingskerk op de liturgische tafel van De Levensbron geplaatst.

Als de juridische zaken afgerond zijn, heten de samengevloeide gemeenten in het vervolg Protestantse Gemeente te Ridderkerk. Voorganger in de dienst was – net als vorige week in de Opstandingskerkds. E.G. Matser.

Voor het fotogedenkboek, dat gepubliceerd wordt ter gelegenheid van de sluiting van de Opstandingskerk en dat over enkele weken verschijnt, kon alvast worden ingetekend. “Maar de ‘Opstandelingen’ krijgen een gratis exemplaar”, zo deelde de ouderling van dienst mee.

Tijdens de preek.

Psalm 133 vers 1 en 2 was de toepasselijke openingspsalm van de dienst: ‘Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ‘t dat zonen van ‘t zelfde huis als broeders samenwonen’; ‘en als dochters’, voegde de predikant er voor de zekerheid aan toe. De ‘regels van het huis’ werden vervolgens voorgelezen in de vorm van de Tien Geboden, ‘liever de Tien Woorden‘.

De predikant zei in zijn preek onder meer ervan overtuigd te zijn ‘dat onze opdracht, het present stellen van God in deze wereld, ook de gemeenteleden van de Opstandingskerk en De Levensbron zal samenbinden’.