Vergroting Marktplein-kerk Hoofddorp begint

De protestantse (voormalig gereformeerde) Marktpleinkerk in Hoofddorp – die in 2019 negentig jaar bestond – was vanwege haar centrale ligging altijd al een belangrijke ontmoetingsplek voor het kerkelijk leven van de Protestantse Gemeente Hoofddorp.

Een tekening van hoe de achterkant van de Marktpleinkerk er over minder dan een jaar uit ziet (foto: Haarlems Dagblad, Absent Matter).

De plannen voor de verbouwing van de kerk dateren al van jaren her; de realisering ervan is nu in week 6 (februari 2024) begonnen. Door de verbouwing is er in de toekomst meer ruimte voor bijeenkomsten en voor activiteiten van de jeugd. Burgemeester Marianne Schuurmans is het daarmee eens: “Kerken zijn niet alleen religieuze instellingen. Een kerk is ook een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar verbinding plaatsvindt. De Marktpleinkerk staat letterlijk op het kruispunt van onze samenleving. Ik ben er trots op dat hier het oude en nieuwe, de verschillende generaties in een mooi gebouw verbonden worden.”

Het ontwerp van de uitbreiding werd in opdracht van de Protestante Gemeente Hoofddorp gemaakt door Dok Architecten. Met de vergroting van de kerk komt er plek voor een grote ontmoetingsruimte en voor meerdere vergaderruimtes. Daarnaast wordt op de tweede verdieping en in de nok van de uitbreiding een ruimte gemaakt waar jongeren van de kerk een plek krijgen. Deze ruimten staan door middel van hoge vides in zichtbare verbinding met elkaar en ook de houten spanten zijn overal te zien.

Schema van de geplande uitbreiding.

Op de begane grond komen rondom de centrale ontmoetingsruimte ook ondersteunende ruimtes. Dit zijn bijvoorbeeld de grote keuken, een crèche voor kinderen tijdens de kerkdiensten of andere ontmoetingen en kerkvergaderingen. De realisering van de uitbreidingsplannen van de Marktpleinkerk duurt vermoedelijk tot Pasen 2025.