“Vredekerk” te De Lier honderd jaar

De tegenwoordige Vredekerk in De Lier bestaat op 5 maart 2024 honderd jaar. De voorganger in de eerste dienst van de toenmalige Irenestraatkerk was ds. B. Heeres (1867-1928), in plaats van de bekende ds. W.S. Pontier (1886-1964) uit Maasdijk, die ziek was.

De Vredekerk te De Lier.

Hoewel het oude kerkje aan de Hoofdstraat weliswaar al met ongeveer honderd zitplaatsen was uitgebreid kon het daar niet bij blijven. Het aantal kerkgangers groeide zozeer dat de kerkenraad in het begin van de jaren ’20 van de twintigste eeuw moest besluiten tot nieuwbouw. Voor fl. 6.350 werd in de toekomstige Oranjebuurt een stuk grond gekocht van ongeveer 1100 m², maar omdat de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) roet in het eten gooide, ging men na deze ‘Grote Oorlog’, ondanks aanvankelijke twijfels, toch aan de slag (de oorlog had de prijzen van bouwmaterialen aanzienlijk opgestuwd).

De eerste steen voor de nieuwe kerk met zeshonderd zitplaatsen werd op 21 juni 1923 gelegd door ds. B. Heeres. Het bedehuis kreeg ook een toren van vijfendertig meter hoog. Architect Herman Onvlee uit Baarn maakte de plannen en de aannemersfirma Woudenberg/Van der Wal realiseerde de bouw van de kerk. Onder leiding van ds. Heeres werd de kerk aan de Irenestraat op woensdag 5 maart 1924 in gebruik genomen.

Ds. B. Heeres (1867-1928).

De eerste predikant van de Irenestraatkerk was ds. W. Moene (1892-1981), die er van 1925 tot 1947 werkte.

In de feestelijke herdenkingsdienst van zondag 3 maart 2024 (die om half tien begint) zal voorgaan ds. Lennart van Berkel. Medewerking wordt verleend door de christelijke harmonievereniging Excelsior (die al vóor 1924 bestond), dan voor de eerste keer onder leiding van de nieuwe dirigent, Werner Janssen. De organist is Leo Bouma. De liturgie van de openingsdienst uit 1924 is de leidraad van die van de herdenkingsdienst honderd jaar later. Na afloop is er gelegenheid voor het drinken van koffie, thee of limonade met wat lekkers erbij. “Zelfs een glaasje ontbreekt niet”.

Ds. W. Moene (1892-1981).

De historie van de Vredekerk wordt verbeeld door het tonen van foto’s op de beamer. Daarin komen niet alleen de bouw van de kerk aan de orde, maar ook de plaatsing van het nieuwe orgel in 1966 (met de bekende organist Feike Asma als eerste bespeler) en natuurlijk de herinrichting van de kerk in 2023. Enkele fotoboeken kunnen bekeken worden, waaronder een fotoboek met bruidsparen die door ds. J.H. Teerink (1904-1969) in de echt zijn verbonden.

Uiteraard komen t.z.t. terug op de herdenkingsdienst.