Archief Geref. Kerk Lopik geïnventariseerd

Het archief van de voormalige Gereformeerde Kerk te Lopik is onlangs geheel geïnventariseerd en voor raadpleging beschikbaar gekomen. Het archief omvat de periode (1860) 1892 tot 2004.

Het tegenwoordige uiterlijk van de Brugkerk te Lopik.

Al op 30 juni 1871 werd in Lopik al een Christelijke Gereformeerde Gemeente geïnstitueerd, met als achtereenvolgende voorgangers een tweetal oefenaars: H. Frugte (van 1873 tot 1885) en G. Bos (van 1885 tot 1889). In september 1890 ontstond in Lopik de Nederduitsche Gereformeerde Kerk, afkomstig uit de tweede orthodoxe afscheiding van de hervormde kerk, die we de Doleantie zijn gaan noemen.

Deze Dolerende kerk heeft geen eigen predikant gehad; de eerste gereformeerde predikant, ds. F.W.J. Wolf (1860-1944), kwam pas enkele jaren nadat de Christelijke Gereformeerde Gemeente en de Nederduitsche Gereformeerde Kerk te Lopik in november 1892 samengevoegd werden tot De Gereformeerde Kerk te Lopik.

Hoewel 1892 het officiële beginpunt is van de archiefinventaris, worden ook archiefstukken vermeld uit de Christelijke Gereformeerde Gemeente (zoals de complete notulen van de kerkenraadsvergaderingen!), en verder stukken die teruggaan tot 1860, toen de gemeente nog niet geïnstitueerd was, maar wel sprake was van allerlei activiteiten die uiteindelijk op de instituering in 1871 zouden uitlopen.

Het interieur van de Brugkerk te Lopik (foto: Reliwiki, Jelle Visser, Dokkum).

Al snel werd door de gereformeerden aan de Lopikerweg Oost een nieuwe kerk gebouwd. De gemeente groeide zo zeer, dat zeventig jaar later een nieuwe kerk gebouwd moest worden, vrijwel op dezelfde plaats als de oude kerk. Deze zgn. ‘Brugkerk’ doet nog steeds dienst als protestants kerkgebouw in Lopik.

Ter gelegenheid van het honderdvijftig jarig bestaan van de Protestantse Gemeente te Lopik, tot 2018 ‘Gereformeerde Kerk’ genoemd, verscheen op 29 augustus 2021 een gedenkboek onder de titel Bruggenbouwers, 150 jarig bestaan van  de Brugkerk. Het archief van De Gereformeerde Kerk te Lopik is raadpleegbaar bij het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard.

Lopik, archief Gereformeerde Kerk 1892-2004 >