Keizersgrachtkerk zoekt nieuw logo

De Taakgroep Zichtbare Kerk van de Amsterdamse protestantse (voormalig gereformeerde) Keizersgrachtkerk zoekt naar een nieuw logo voor de kerk. De Keizersgrachtkerk (uit 1888) is het eerste kerkgebouw van de Doleantie in Amsterdam.

De Keizersgrachtkerk te Amsterdam (foto: Keizersgrachtkerk).

Onlangs werd na de kerkdienst een aantal logo’s gepresenteerd die ontwerpster Roya Hamburger voor de Keizersgrachtkerk ontwierp. Kerkgangers konden hun voorkeuren (eerste, tweede en derde) aangeven en toelichten waarom de door hen gekozen ontwerpen bij de Keizersgrachtkerk passen. Aan de jongeren werd via een poll om hun voorkeuren gevraagd.

De Taakgroep had een aantal criteria opgesteld waaraan volgens haar het logo zou moeten voldoen. Daarbij gaat het onder meer over ‘passend bij wat we als Keizersgrachtkerk willen uitstralen, een veelzijdige inzetbaarheid op posters, banners, enz., bruikbaarheid voor derden bij het gebruik van het gebouw (in geval van verhuur), een suggestie gevend van openheid, beweging en  veelkleurigheid, en verwijzing naar de architectuur van de kerk, in het bijzonder naar het rozetraam’.

De twee ontwerpen van Roya Hamburger (foto: Keizersgrachtkerk).

De voorkeuren van de ondervraagden bleken vooral betrekking te hebben op de twee hier afgebeelde onderwerpen, waarvan goed bruikbare zwart-wit versies gemaakt kunnen worden. Twee van de gekozen ontwerpen liggen dicht bij elkaar, zodat de Taakgroep besloot nogmaals een peiling te doen, maar nu tussen de twee meest gekozen ontwerpen. Binnenkort zal de definitieve keuze gemaakt worden.

Translation into English:

Keizersgrachtkerk Seeks New Logo.

The ‘Visible Church’ Task Force of the Amsterdam Protestant (formerly gereformeerde) Keizersgrachtkerk is looking for a new logo for the church. The Keizersgrachtkerk (1888) is the first church building of the Doleantie in Amsterdam.

Recently, after the church service, several logos were presented that designer Roya Hamburger created for the Keizersgrachtkerk. Churchgoers could indicate their preferences (first, second, and third) and explain why the designs they chose fit the Keizersgrachtkerk. Young people were asked for their preferences through a poll.

The Task Force had established several criteria that, according to them, the logo should meet. These criteria include ‘suitable for what we want to convey as Keizersgrachtkerk, versatile usability on posters, banners, etc., usability for third parties when using the building (in case of rental), suggesting openness, movement, and diversity, and reference to the architecture of the church, especially to the rose window.’

The preferences of the respondents mainly concerned the two subjects depicted here, from which useful black-and-white versions can be made. Two of the selected designs are closely related, so the Task Force decided to conduct another survey, but this time between the two most chosen designs. The final choice will be made soon.