Zeven biedingen op Fonteinkerk in Dokkum

De verkoop van de protestantse, voormalig gereformeerde Fonteinkerk in Dokkum is uitgesteld.

‘De Fontein’ te Dokkum vanuit de lucht.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens heeft meer tijd nodig om een beslissing te nemen, omdat zeven inschrijvingen van belangstellende aspirant kopers binnengekomen zijn. De kerkenraad overlegt nu met de twee partijen die het meest voor de kerk willen betalen.

De Fonteinkerk, gebouwd in 1971 en uitgebreid in 2004, is onder veel kritiek gesloten vanwege financiële redenen en sloot in januari 2023. In 2022 werd er de laatste dienst gehouden. Kerkgangers kunnen nu de zondagse kerkdiensten in De Herberg en de Grote Kerk bezoeken.

Translation into English:

Seven bids on Fonteinkerk in Dokkum.

The sale of the Protestant, formerly gereformeerde ‘Fonteinkerk’ in Dokkum has been postponed.

The church council of the Protestant Congregation Dokkum-Aalsum-Wetsens needs more time to make a decision because seven bids have been received. The church council is now consulting with the two parties willing to pay the most for the church.

The ‘Fonteinkerk’, built in 1971 and expanded in 2004, has been closed amid much criticism due to financial reasons and shut down in January 2023. The last service was held in 2022. Churchgoers can now attend Sunday services at De Herberg and the Grote Kerk.