Bijbel na 71 jaar terug in Geref. kerk Klundert

Bij het begin van de kerkdienst in de Gereformeerde Kerk te Klundert werd op zondagochtend 12 mei 2024 een oude bijbel in de kerk teruggebracht.

De verloren en teruggevonden bijbel…

Een van de gemeenteleden kreeg een e-mail van de familie Voshart, waarin gevraagd werd of de kerk van Klundert belangstelling had voor een oude bijbel die net voor de Watersnoodramp van 1953 uit de kerk gered was door meester Van der Louw. Deze had de bijbel destijds in bewaring gegeven aan de vader van de familie Voshart, waar de bijbel in de boekenkast in het vergeetboek raakte en nu teruggevonden werd.

Inderdaad bleek bij een speurtocht in het digitale gedenkboek van de kerk dat na de Watersnoodramp de bijbels verdwenen waren. In de kerkenraad van 18 juli 1956 vroeg men zich namelijk af “waar de Bijbels uit de kerk toch gebleven zijn”. Toen de bijbel onlangs daadwerkelijk aan het gemeentelid overhandigd werd, kon over de eigendomsrechten helemaal geen twijfel meer bestaan, omdat de bijbel was voorzien van de opdruk: “Eig. Geref. Kerk Klundert”.

De bijbel wordt op de lezenaar teruggelegd.

Tijdens de kerkdienst op 12 mei werd aan de teruggave van de bijbel speciale aandacht gewijd. Zo werd de bijbel werd na 71 jaar weer teruggegeven aan de Gereformeerde Kerk van Klundert, waar hij thuishoort.

Translation into English:

Bible returned to Klundert gereformeerde kerk after 71 years.

At the beginning of the church service at the Gereformeerde Kerk in Klundert, an old bible was returned to the church on Sunday morning, May 12, 2024.

One of the church members received an email from the Voshart family, asking if the church in Klundert was interested in an old bible that had been saved from the church just before the 1953 North Sea Flood by schoolteacher mr. Van der Louw. He had entrusted the bible to the father of the family who was now returning it.

A search in the digital memorial book of the church revealed that after the North Sea Flood, the bibles had indeed disappeared: in the church council meeting of July 18, 1956, it was asked “where the bibles from the church had gone”. When the bible was recently handed over to the church member, there could be no doubt about the ownership of the bible anymore, as the book was labeled: “Property of Gereformeerde Kerk Klundert”.

During the church service on May 12, special attention was given to the return of the bible. After 71 years, the Bible was returned to the lectern of the church, where it belongs.