De Gereformeerde Kerk te Bennekom (2)

Flitsen uit de eerste vijftig jaar.

Inleiding.

In deel 1 beschreven we het ontstaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende) op 14 februari 1887, en onder meer de stichting van het eerste kerkgebouw, dat nadrukkelijk als hulpkerk beschouwd werd. De eerste predikant was ds. E. Eisma (1854-1917), die de hervormde gemeente van Bennekom in Doleantie leidde.

Kaart: Google.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Bennekom (2)

De Gereformeerde Kerk te Bennekom (1)

De Doleantie te Bennekom.

Inleiding.

De Gereformeerde Kerk te Bennekom werd op 14 februari 1887 geïnstitueerd als ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerk’, ontstaan uit de Doleantie. Toen de landelijke vereniging tussen de kerken uit de Afscheiding van 1834 en de Doleantie van 1886 in 1892 plaatsvond, sloot ook de kerk van Bennekom zich bij de verenigde ‘Gereformeerde Kerken in Nederland’ aan.

Kaart: Google.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Bennekom (1)

Een verhaal rond de Noorder- en Zuiderkerk te Zaandam

Inleiding.

Kort geleden sloot de termijn waarbinnen biedingen konden worden uitgebracht op de te koop staande Zaandamse Westzijderkerk en de voormalig gereformeerde Noorderkerk. Martin Rep schreef op zijn website een tijdsbeeld over onder meer de bouw van de gereformeerde Noorder- en Zuiderkerk. We nemen dat met zijn toestemming over.

De Noorderkerk te Zaandam.

Lees verder Een verhaal rond de Noorder- en Zuiderkerk te Zaandam

Van Hallum via Hijum weer naar Hallum (2)

De Gereformeerde Kerk te Hijum en Finkum (1872-2014).

Inleiding.

In deel 1 schreven we over het ontstaan van de Christelijke Gereformeerde Gemeente te Hijum en Finkum en over haar voorgeschiedenis; over de eerste predikant en zijn opvolgers en over het kerkgebouw dat in 1877 in gebruik genomen werd, na twee andere gebouwtjes als kerk te hebben gebruikt.

Kaart: Google.

Lees verder Van Hallum via Hijum weer naar Hallum (2)

Triomfatorkerk te Barendrecht denkelijk naar Vrijgemaakte Kerk

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht maakte op zondag 10 juni 2018 bekend, dat hij het ‘voorgenomen besluit’ heeft benomen om de voormalig gereformeerde Triomfatorkerk aan de Gebroken Meeldijk in Barendecht te verkopen aan de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Barendrecht, Pernis, Albrandswaard.

De voormalig gereformeerde Triomfatorkerk te Barendrecht.

Lees verder Triomfatorkerk te Barendrecht denkelijk naar Vrijgemaakte Kerk

“De wederoprigting der Chr. Gereformeerde Kerk in Vriesland”

door ds. S. van Velzen [1809-1896].

Inleiding.

Aan het begin van het eerste notulenboek (uit 1836) van de gereformeerde Particuliere Synode Friesland (toen provinciale vergadering geheten) schreef de eerste Friese Afgescheiden predikant, ds. S. van Velzen (1809-1896) de hieronder volgende inleiding, waarin hij de aanleiding tot de Afscheiding in Friesland onder woorden bracht.

De handtekening van ds. S. van Velzen.

Lees verder “De wederoprigting der Chr. Gereformeerde Kerk in Vriesland”

Ouderling Salomons vertelt over de kerk te Gasselternijveen

Inleiding.

Met toestemming van de Uitgeverij Kok nemen we het onderstaande interessante artikel over uit deel 1 van de serie ‘Anderhalve eeuw Gereformeerden in stad en land’ (Kok, Kampen, 1983). De redactie van GereformeerdeKerken.info voegde de illustraties en de ’tussenkoppen’ toe, en tussen [vierkante haakjes] enkele aanvullende bijzonderheden.

Kaart: Google.

Lees verder Ouderling Salomons vertelt over de kerk te Gasselternijveen