Nieuwe bestemming voor gereformeerde kerk Tiel

Voor de al enige tijd geleden buiten gebruik gestelde  gereformeerde kerk aan de Schaepmanstraat te Tiel is een nieuwe bestemming gevonden.

De vroegere gereformeerde kerk aan de Dr. Schaepmanstraat in Tiel (foto: Reliwiki).

Zoals we al meldden is de koper van de voormalige kerk de Stichting Sociaal Plein Tiel. Het inloophuis,  dat naadloos in de visie van de Stichting past, en dat enige tijd geleden gehuisvest werd in bijgebouwen van de kerk, mag blijven, al zal het tijdelijk moeten uitwijken. Na de verbouwing komt het inloopcentrum in de kerk terug. De verbouwing van de kerk wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf De Vree en Sliepen. De plannen zijn dat het exterieur van de kerk gelijk blijft. Ook de grote ingangspartij blijft ongewijzigd.

Het hoofdgebouw, de kerk zelf, zal na de grote renovatie huisvesting bieden aan het Toon Hermans Huis. Deze instelling is een ontmoetingsplaats voor mensen in Tiel en omstreken, die te maken  kregen met kanker en hun ervaringen willen delen met lotgenoten. De ambitie hierbij is dat het Toon Hermans Huis Tiel een duidelijke plaats is in de keten voor oncologische (na)zorg.

De kerk werd leeggehaald, ook het orgel is verdwenen (foto: Marjon de Lange, De Tielenaar).

Ondertussen is de kerkzaal al leeg; de kerkbanken met ongeveer vierhonderd zitplaatsen werden verkocht. De glas-in-loodramen zullen worden verwijderd, maar de gebrandschilderde ramen met Bijbelse afbeeldingen worden gehandhaafd. Het orgel, dat enige tijd geleden te koop aangeboden werd, is inmiddels verkocht aan een kerk in Polen.

Het hoge kerkgebouw met de kerkzaal zal worden voorzien van een etage, zodat alle ruimte zo efficiënt mogelijk gebruikt kan worden. Achter het Toon Hermans Huis wordt ruimte gereserveerd voor de Afdeling Rivierenland van de RIBW, de Regionale Instelling voor Beschermend en Begeleid Wonen. Tussen de eigenlijke kerk en het nieuwere bijgebouw aan de zijkant van de kerk komt een ruimte voor Humanitas. Zo hebben alle huurders een duidelijke sociale en maatschappelijke doelstelling.

De voormalige gereformeerde kerk aan de dr. Schaepmanstraat te Tiel.

Koffiegroep.

Ook de Protestantse Gemeente Tiel is blij met de uiteindelijke bestemming van de kerk: in het Inloophuis, dat immers na de verbouwing weer in de kerk terugkomt, is op zaterdag een koffiegroep voor gemeenteleden van de vroegere Gereformeerde Kerk. Na de verbouwing wordt dat gewoon voortgezet. Dat is in ieder geval een kleine pleister op de wond die de verkoop van de kerk destijds veroorzaakte. De waardige laatste dienst in de gereformeerde kerk  werd op zondag 22 maart 2020 gehouden. Ten gevolge van de Corona-crisis moest deze dienst in aangepaste vorm worden gehouden.