‘Bezwaarden’ Rijnsburg gaan in beroep

De heren F.A. de Mooij en J.L. de Snaijer te Rijnsburg, die bij het Classicaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen van de PKN in Zuid-Holland bezwaar aangetekend hadden tegen de beslissing van de kerkenraad te Rijnsburg inzake de verkoop van de Maranathakerk, gaan in beroep.

De Maranathakerk te Rijnsburg.

Het Classicaal College van de PKN in Zuid-Holland had de bezwaren van de heren De Mooij en De Snaijer tegen de sluiting van de voormalig gereformeerde Maranathakerk bij schrijven van 20 juli 2020 namelijk ‘ongegrond‘ verklaard. Als reactie daarop hebben ze aangekondigd in beroep te zullen gaan bij het Generaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen van de PKN. Ook zal men bij het Generaal College een apart verzoek om visitatie indienen. ‘Het bezwaar zal verdere onderbouwing krijgen, met meer bewijsstukken’, zo delen de bezwaarden de redactie van GereformeerdeKerken.info mee.