Computerpresentatie uit 1994 over ds. J.W. Draijer

Toen 26 jaar geleden, in december 1994, de biografie over ds. J.W. Draijer (1851-1894) verscheen onder de titel ‘Om te blijven wat wij waren’, verscheen als bijlage bij het boek ook een computerpresentatie over hem, die zijn leven in hoofdtrekken beschreef.

Het begin van de computerpresentatie.

De biografie werd gepubliceerd in verband met de honderdste sterfdag van ds. Draijer, die aanvankelijk behoorde tot de Christelijke Gereformeerde Kerk (uit de Afscheiding van 1834), en in dat kerkverband predikant was van de gemeenten te Coevorden, Oudega (bij Drachten in de gemeente Smallingerland) en Suawoude. Laatstgenoemde gemeente ging in 1892 mee met de Vereniging van de kerken uit Afscheiding en Doleantie, en behoorde sindsdien dus tot De Gereformeerde Kerken in Nederland. Een jaar later, op 20 juli 1893, besloten ds. Draijer en zijn kerkenraad te Suawoude echter te breken met de Gereformeerde Kerken in Nederlandom te blijven wat wij waren, namelijk Christelijk Gereformeerd” (overigens keerde het merendeel van de uitgetredenen in 1899 weer terug naar de Gereformeerde Kerken in Nederland).

De biografie over ds. J.W. Draijer (1994).

Computerpresentatie.

Tegelijk met de verschijning van het biografie (waarin ook opgenomen de inventarislijst van het archief van het studiemateriaal over de predikant), verscheen als toegift bij het boek een door een toen 14-jarige computerdeskundige gemaakte computerpresentatie over het leven van ds. Draijer. De resterende diskettes waren lange tijd onvindbaar, maar zijn weer opgedoken. Heel graag laten we u dit digitale beeldverhaal nu zien!

Computerpresentatie ‘Om te blijven wat wij waren’.