Ds. J.W. Draijer (1851-1894) weer ‘in beweging’…

Van ds. J.W. Draijer (1851-1894) is geen foto bekend, wel een paar tekeningen die tijdens zijn ambtelijk leven als predikant gemaakt zijn.

Een ingekleurde tekening van ds. J.W. Draijer (1851-1894).

Geboren in 1851, werd hij – na zijn studie in Kampen – in 1884 christelijk gereformeerd predikant in Coevorden. In 1887 vertrok hij naar Oudega bij Drachten, en in 1891 naar Suawoude, ten oosten van Leeuwarden. Daar ging hij in juni 1892 met zijn gemeente met de ‘Vereniging’ van Afgescheidenen en Dolerenden mee, en veranderde de naam van de gemeente van Suawoude dus in De Gereformeerde Kerk te Suawoude.

Samen met zijn kerkenraad en het overgrote deel van zijn gemeente onttrok hij zich in juli 1893 echter aan De Gereformeerde Kerken in Nederland en ging hij ’terug’ naar het kerkverband van de ‘voortgezette’ Christelijke Gereformeerde Kerk, dat ontstaan was uit onvrede over de ‘Vereniging’ van Afgescheidenen en Dolerenden in 1892. Ds. Draijer overleed op 9 december 1894.

Een ingekleurde foto van Berendina Mellema, de echtgenote van ds. J.W. Draijer.

Hoewel het grootste deel van zijn gemeente in 1899 weer gereformeerd werd, bleef in Suawoude ook nog de kleine Christelijke Gereformeerde Gemeente bestaan, die tot in de jaren ’30 diensten hield in een tot kerkzaal vertimmerde woning. Daarvan was ook wijlen ds. Draijers echtgenote, Berendina Mellema, lid.

Met behulp van het programma MyHeritage werd van het portret van ds. J.W. Draijer een bewegend beeld gemaakt. Daarvan hieronder het resultaat.