‘De Ark’ te Groningen (Helpman) verkocht

Er komt een gedenkboekje.

De protestantse (voormalig gereformeerde) kerk De Ark aan de Haydnlaan in de wijk Helpman te Groningen is verkocht aan Ouderenzorg ZINN.

‘De Ark’ in de Groninger wijk Helpman.

In mei 2019 werd meegedeeld dat De Ark nog maximaal twee jaar open zou blijven, en op 8 september dat jaar werd de laatste wekelijkse dienst in De Ark gehouden. In het vervolg zou er nog – zo werd toen meegedeeld – slechts eens per maand gekerkt worden.

Maar vanwege de Coronacrisis werd al snel besloten dat – zolang de beperking in de kerkgang van kracht was – toch iedere zondag in De Ark een dienst gehouden zou worden en dat deze diensten ook zouden worden uitgezonden via de kerkomroep. Dat werd met ingang van november 2020 de gang van zaken. In september 2020 was overigens besloten De Ark per 1 september 2021 definitief te sluiten.

Intussen werden onderhandelingen gevoerd met Ouderenzorg ZINN, buren van De Ark, die belangstelling toonde voor de kerk. De verkoop aan ZINN is inmiddels definitief gemaakt.

Laatste dienst en gedenkboekje.

Uiteraard wordt in De Ark een ‘laatste dienst’ gehouden. De datum daarvan is voorlopig gesteld op 22 augustus 2021. Om de herinnering aan De Ark levend te houden is besloten een gedenkboekje te publiceren. De voorlopige werktitel is ‘Herinneringen aan De Ark’. Het is de bedoeling het boekje tijdens de laatste dienst uit te reiken. Ook daarover zullen we uiteraard nader berichten.