‘De Ark’ te Reeuwijk vijftig jaar jong

Op 15 april 2022 is het precies vijftig jaar geleden dat in het Zuid-Hollandse Reeuwijk de gereformeerde kerk De Ark aan ’t Kerkestuk in gebruik genomen werd. Ter gelegenheid daarvan wordt dit halve eeuwfeest binnenkort gevierd.

‘De Ark’ te Reeuwijk (met dank aan mevr. Eigeman-Lagendijk, secr. van de Werkgroep ‘De Ark 50 jaar’).

De feestelijkheden.

Naast de uitgave van een gedenkboekje over De Ark wordt op zaterdag 9 april een speurtocht gehouden voor de kinderen tussen 6 en 12 jaar. Verder gaat een jury vanaf 14 uur die dag de in het kader van ‘Heel Reeuwijk bakt’ ingeleverde bakkunsten beoordelen, wat een uur later gevolgd wordt door de prijsuitreiking. Een aantal ‘goede doelen stands’ is aanwezig, waar onder de Wereldwinkel, Hand in Hand community Ghana, Water voor Leven, enz. Ook de eigen kerkelijke activiteiten komen aan bod, zoals het jeugdwerk en de jongerenclubs. Verder komt er een wensboom, waarop Reeuwijkers kunnen aangeven welke toekomst ze voor het kerkgebouw zien. Overigens vervult De Ark sinds lang ook een buurtfunctie.

Op zondag 10 april wordt om 14 uur een bijzondere kerkdienst gehouden, waarvoor ook oud-predikanten uitgenodigd zijn. Na afloop van de dienst wordt een herinneringsbord aan de gevel van de kerk onthuld ‘en wordt de middag afgesloten met een feestelijk samenzijn met aangeklede borrel’.

Iets over de geschiedenis van De Ark.

Het huidige interieur van ‘De Ark’ (met dank aan mevr. Eigeman-Lagendijk, secr. van de Werkgroep ‘De Ark 50 jaar’).

De kerk werd in samenwerking met de rooms-katholieke parochie van Reeuwijk gebouwd – aan de achterkant gelegen aan het water – maar beide gemeenten hielden hun kerkdiensten gescheiden (maar met tweemaal per jaar een oecumenische viering). Op een oorspronkelijke bouwtekening van de kerk is namelijk te zien dat een fysieke scheiding gemaakt was tussen het gedeelte van De Ark dat aan de Gereformeerde Kerk van Reeuwijk toebehoorde en het deel dat voor de vieringen van de rooms-katholieke parochie bestemd was. De gereformeerde kerk werd op 15 april 1972 in gebruik genomen.

In verband met de regionale samenvoeging van een aantal rooms-katholieke parochies moest de parochie zich uit De Ark terugtrekken, wat in 2009 uiteindelijk definitief geregeld werd. Het heeft toen nog tot 2016 geduurd alvorens het kerkgebouw helemaal in handen kwam van de (toen inmiddels) Protestantse Gemeente Reeuwijk.

Het hele gebouw werd vervolgens voor het merendeel door en onder leiding van gemeenteleden stevig onder handen genomen. Eind 2021 was deze ingrijpende restauratie van het gebouw voltooid, toen de vernieuwde kerkzaal opnieuw in gebruik genomen werd.

Uiteraard doen we op deze website t.z.t. verslag van de feestelijkheden in Reeuwijk.