Besluit kerksluiting Dokkum uitgesteld

Volgens een op 12 juli 2022 gedateerde mededeling van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Dokkum zijn veel vragen en reacties bij hem binnengekomen over het voorgenomen besluit om de voormalig gereformeerde kerk De Fontein te sluiten en om verder te gaan met de voormalig hervormde kerkgebouwen de Grote Kerk en De Herberg.

De voormalige gereformeerde kerk ‘De Fontein’ te Dokkum vanuit de lucht.

Over de mondelinge en schriftelijke vragen en opmerkingen die over het voorgenomen besluit zowel tijdens de gemeentevergadering als daarna zijn binnengekomen heeft de kerkenraad op 11 juli 2022 uitvoerig gesproken. Alvorens een definitief besluit te nemen wil de kerkenraad eerst alle vragen beantwoorden. “De brieven worden niet allemaal persoonlijk beantwoord, maar de vragen worden gebundeld en van antwoord voorzien in een document dat voor alle gemeenteleden beschikbaar komt.

Vanwege de zomervakantie neemt de kerkenraad op een later moment een definitief besluit.

‘Nog geen definitief besluit genomen…’

Een paar dagen geleden moest de kerkenraad in een extra mededeling de gemeenteleden vertellen dat – in tegenstelling tot wat sommige kranten beweerd hadden – de kerkenraad nog géén definitief besluit genomen had over de keuze van de kerkgebouwen. Dat komt nu dus op een later moment na de zomervakantie.