Bezwaren tegen verkoop Breepleinkerk R’dam door de rechter afgewezen

Volgende week beslissen ‘bezwaarden’ over hoger beroep.

De rechtbank te Rotterdam heeft in zijn uitspraak van 31 augustus 2022 bij monde van mr. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten geoordeeld over het lang lopende geschil betreffende de ‘verkoop en levering van een kerkgebouw’, c.q. de protestantse (voormalig gereformeerde) Breepleinkerk te Rotterdam, aan de Levend Woord Gemeente in de Maasstad.

De monumentale voormalig gereformeerde Breepleinkerk te Rotterdam.

Lees verder Bezwaren tegen verkoop Breepleinkerk R’dam door de rechter afgewezen