Van de ‘Zuidoosthoek’ in Friesland naar Urk…

Het achtenveertigste (papieren) nummer van het Historisch Tijdschrift GKN rolde onlangs van de pers.

Nummer 48.

De Zuidoosthoek van Friesland.

Het eerste artikel handelt over de Zuidoosthoek van de provincie Friesland, waar ds. Geert Noordhof (1859-1922) rond 1900 zich krachtig inzette voor het lenigen van materiële nood. Wel vijftien tot dertig procent van de kerkelijke inkomsten ging in deze streek naar de armen. Harm Noordhof doet uit de doeken hoe zijn grootvader zijn ambt in deze omstandigheden uitoefende.

Ds. G. Noordhof (1859-1922).

De Gereformeerde Kerk te Urk.

Het tweede artikel vertelt over de Gereformeerde Kerk te Urk in de jaren ’70 van de vorige eeuw. Daar worstelde men met de ruimte die de landelijke kerk gaf aan nieuwe theologische inzichten. Urk moest daar niets van hebben, dat was duidelijk. Maar hoe te protesteren? Jezelf schorsen (‘doleren’) binnen het kerkverband? Of zelfs uittreden uit dat kerkverband? Het trieste is dat, terwijl de Urkers onderling één waren in hun geloof, de spanning over de landelijke kerk er toch toe leidde dat twee groepen met hun lokale Urker Gereformeerde Kerk braken. Egbert Terpstra doet er verslag van.

De Urker predikant ds. J.B. van Mechelen (1914-2003) brak in 1969 met de Gereformeerde Kerken en werd ‘vrijgemaakt’.

Dr. Ben Wentsel.

Op 6 januari 2022 overleed dr. Ben Wentsel (1929-2022). Kerkelijk Nederland kende deze predikant vooral door zijn publicaties. Vele jaren was hij verontrust over hoe de Gereformeerde Kerken zich ontwikkelden. Daar wilde hij met passie iets tegenoverstellen door de gereformeerde leer aan de nieuwe tijd te presenteren. De redactie van het Historisch Tijdschrift GKN vroeg prof. Kees van der Kooi Wentsels geestelijke nalatenschap te typeren.

De ‘Dogmatiek’ van dr. Wentsel.

De erfenis van Cornelis de Oude.

Ieder nummer van het blad biedt romanfragmenten uit een publicatie waarin de gereformeerde wereld een rol speelt. Deze keer leest men mee in De erfenis van Cornelis de Oude door Constand Wassink uit 2010. Een Zeeuw maakt de overgang van het bevindelijk Schouwen-Duiveland naar de wereldstad Rotterdam met al haar sociale moeiten. De gekozen fragmenten laten zien hoe het geloof van de gereformeerde hoofdpersoon hierdoor een andere invulling krijgt.

Het boek dat in het blad besproken wordt.

In Memoriams.

Tot slot worden in de ‘In Memoriams’ de levens beschreven van de overleden gereformeerde predikanten Barend Jan Aalbers (1929-2020); Reinier Akkerman (1928-2020); Rudolf van Benthem (1928-2020); Rinze van den Berg (1930-2021); Johan Marie Brinkman (1936-2021); Albert Jan Leonard Hoogkamer (1930-2020); Jan Pieter Kakes (1928-2021); Theodoor Korteweg (1949-2019); Gert Labots (1955-2020); Johannes Pasveer (1931-2021); Hidde Gerrit Rang (1929-2021); Frederik Hendrik Veenhuizen (1931-2019); Gerben van Ziel (1930-2021); Saco Wybrand Jan Zoutman (1943-2021) en  Laurens Zwaan (1932-2020). – Als om een of andere reden geen In Memoriam kon worden opgenomen wordt de naam van de betreffende predikant gevolgd door een ¶.

  • Een abonnement op het blad kost € 17,50 per jaar (twee nummers), losse nummers kosten € 10 (incl. portokosten). Een abonnement kan verkregen worden door contact op te nemen met aw.aarnoutse@xs4all.nl