Laatste dienst ‘De Fontein’ te Dokkum

In september 2022 nam de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Dokkum-Aalzum-Wetsens het definitieve besluit om de (voormalig gereformeerde) kerk De Fontein, Op de Keppels 3 te Dokkum, te onttrekken aan de eredienst.

De Fontein te Dokkum.

In december 2022 werden de laatste reguliere kerkdiensten gehouden; daarna bleef de kerk nog in gebruik voor uitvaarten en enkele andere bijeenkomsten. Maar “nu is het moment gekomen om als gemeente afscheid te nemen van De Fontein”, zo meldt de kerkenraad.

De kerkenraad wil dat doen door een dienst te houden die bestemd is voor de hele gemeente, en wel op zondagmorgen 17 september 2023. De bedoeling is een dienst met veel zang en muziek, het liefst met zangers en muzikanten die de afgelopen jaren in De Fontein actief waren.

“Wij hopen dat we, ondanks alle verdriet en pijn die de sluiting van De Fontein bij velen teweeg heeft gebracht, toch op een waardige wijze als gemeente afscheid kunnen nemen van dit kerkgebouw”.

Problemen ten gevolge van de sluiting.

De kaart van Dokkum met de locaties van de drie kerken.

De beslissing om De Fontein te sluiten en met twee kerken verder te gaan (de Grote Kerk en De Herberg) bracht veel opschudding en verzet teweeg: “De sluiting van De Fontein gijzelt de Dokkumer protestantse gemeente“, zo constateerde de kerkenraad op een gegeven moment. Door tegenstanders van de sluiting van de kerk werd getracht via de classicale en de generale Deputaten voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen van de PKN de kerksluiting tegen te houden, maar het mocht niet baten.

Nadat de kerk sinds januari 2023 voor de reguliere kerkdiensten gesloten was, zal dus nu op 17 september de laatste dienst gehouden worden. We komen daarop t.z.t. uiteraard uitvoerig terug.