‘De Fontein’ te Dokkum gaat definitief dicht

Generaal College  bevestigde uitspraak Classicaal College.

Het Generaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen in de Protestantse Kerk in Nederland heeft uitspraak gedaan inzake het hoger beroep betreffende de sluiting van de protestantse, voormalig gereformeerde kerk De Fontein te Dokkum.

De Fontein te Dokkum (foto: Reliwiki, Alie Stok-Britting).

Een aantal leden van de wijkgemeente rond De Fontein maakte bezwaar tegen het besluit van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens om de kerk te sluiten voor de erediensten. Het besluit om de kerk buiten gebruik te stellen veroorzaakte veel onrust in de gemeente van Dokkum. De bezwaarden legden het kerkenraadsbesluit destijds ter beoordeling voor aan het Classicaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen in Fryslân. Dit verklaarde het beroep van de bezwaarmakers ongegrond.

Vervolgens ging men in beroep bij het Generaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen van de PKN. Dit College verklaarde het beroep ongegrond en bevestigde de uitspraak van het Classicaal College. Dat deelde de kerkenraad op vrijdag 7 april 2023 mee.

De Fontein gaat dus definitief dicht (al worden er al sinds 1 januari 2023 geen reguliere kerkdiensten meer gehouden).