“Impact sluiting van ‘De Fontein’ Dokkum groot”

Op zondag 5 november 2023 wordt opnieuw een bijeenkomst gehouden voor leden van de Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens, in verband met de sluiting van de protestantse (voormalig gereformeerde) kerk De Fontein te Dokkum.

De Fontein te Dokkum (foto: Reliwiki, Alie Stok-Britting).

Zoals wij onlangs berichtten nodigden de Werkgroep Pastoraat en de zgn. ‘Verbindingsgroep’ gemeenteleden uit om samen te spreken over de sluiting van de kerk. Bleek al vóór die tijd dat de sluiting van De Fontein het kerkelijk leven in Dokkum gijzelde (zoals de kerkenraad het destijds uitdrukte), ook tijdens de onlangs gehouden bijeenkomst bleek dat de impact van de sluiting van De Fontein op veel van de ongeveer zeventig gemeenteleden die de bijeenkomst bijwoonden ‘groot’ is, zo deelde de kerkenraad mee.

Tijdens de komende samenkomst zal opnieuw de vraag centraal staan: ‘Hoe kunnen wij ons afscheid van ‘De Fontein’ het best vormgeven?’ Ook zal worden gesproken over de vraag ‘wat er nodig is om van de drie vroegere wijkgemeenten ‘één gemeente van Christus’ te maken.