Presentatie dogmatiek-colleges Herman Bavinck

Op 8 maart 2024 vindt in de Augustinuszaal van de Theologische Universiteit Utrecht (TUU), Plompetorengracht 3 te Utrecht, vanaf 14.00 uur, de presentatie plaats van het 42ste deel van de onvolprezen ADChartareeks met een tot nog toe ongepubliceerd manuscript over de dogmatiek van dr. Herman Bavinck (1854-1921).

Deel 42 van de ADChartareeks.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Archief- en Documentatiecentrum (ADC) en The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) van de Theologische Universiteit Utrecht. Het boek is getiteld: Herman Bavinck, Amsterdamse dogmatiekcolleges bezorgd, ingeleid en geannoteerd door Dirk van Keulen. Van Keulen is onderzoeker verbonden aan het NRI.

Aan het eind van 1902 maakte de bekende gereformeerde theoloog dr. Herman Bavinck de opzienbarende overstap van de Theologische School te Kampen naar de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. Hij werd daar verantwoordelijk voor het onderwijs in de dogmatiek.

In het nieuwe boek wordt Bavincks niet eerder gepubliceerde manuscript ‘De voornaamste problemen der tegenwoordige dogmatiek’ uitgegeven. Aan de hand van dit manuscript heeft Bavinck dogmatiekcolleges verzorgd in de jaren 1903 en 1904. Hij bood zijn studenten vooral theologiegeschiedenis en filosofiegeschiedenis. Later, in 1915 tot 1920, gebruikte hij het manuscript opnieuw voor colleges dogmengeschiedenis. Het document vormt de verbindende schakel tussen de eerste en tweede druk van Bavincks Gereformeerde Dogmatiek.

Bavincks ‘Gereformeerde Dogmatiek’.

Het programma.

In de presentatiebijeenkomst geeft een drietal theologen een reactie op dit manuscript. Nadat George Harinck (rector van de TUU en directeur van het ADC), om 14 uur de bijeenkomst geopend heeft wordt het boek door Dirk van Keulen gepresenteerd. De reacties op het boek worden achtereenvolgens gegeven door Henk van den Belt (hoogleraar systematische theologie aan de VU en de Theologische Universiteit te Apeldoorn); door Rinse Reeling Brouwer (emeritus-hoogleraar hermeneutiek van de Bijbel aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam), en door Hans Burger (hoogleraar systematische theologie aan de TUU).

Aanmelding tot 1 maart 2024.

Belangstellenden kunnen zich tot 1 maart 2024 voor de bijeenkomst aanmelden via info@adckampen.nl, of telefonisch via nummer 038 44 717 30. De toegang tot de bijeenkomst is gratis.

  • Herman Bavinck, Amsterdamse dogmatiekcolleges, deel 42 van de ADChartareeks van het ADC, 427 pp., ISBN 978-90-5560-6368. prijs € 24,50 (donateurs van het ADC betalen € 19,60).