Kerk Giessen-Rijswijk nu opgenomen in kerk Andel

Nadat op zondag 11 februari 2024 in de gereformeerde kerk in het Noord-Brabantse Giessen-Rijswijk de laatste dienst gehouden was, werd deze Gereformeerde Kerk tijdens een ‘Dienst van samengaan’ in de Gereformeerde Kerk De Voorhof te Andel opgenomen.

In een volle gereformeerde kerk te Andel werd de ‘Dienst van samengaan’ (met de kerk van Giessen-Rijswijk) gevierd.

De voorganger in de dienst was ds. Matthea Klaasse-Mesch; het orgel werd bespeeld door Dick Poortvliet en ook het Leger des Heils verleende medewerking aan de dienst. Tijdens de dienst werden onder meer de volgende liederen gezongen: Neem mij aan zoals ik ben; Met vallen en opstaan en Voorwaarts Christenstrijders. Voor het overige verwijzen we hier naar de Orde van dienst.

Aan het begin van de dienst werden tijdens het zingen van het intochtslied (‘U kennen, uit en tot U leven’) de liturgische voorwerpen uit de kerk te Giessen-Rijswijk een voor een de kerkzaal binnengedragen.

Ook het avondmaalsgerei uit de kerk van Giessen Andel werd de kerkzaal te binnengedragen.

De predikant zei daarover, dat de binnengebrachte paaskaars naast die van De Voorhof zal blijven staan totdat er een nieuwe paaskaars komt. De kanselbijbel van de kerk van Giessen-Rijswijk zal een blijvende plaats op de liturgische tafel krijgen; het avondmaalstel, het doopbekken en de dooprol zullen in De Voorhof te Andel geen functie meer hebben, maar krijgen wel een eigen plaats in het kerkgebouw. Ook werden de kruisjes opgehangen die herinneren aan de twee gemeenteleden van de kerk te Giessen-Rijswijk, die dit kerkelijk jaar kwamen te overlijden.

De kanselbijbel uit de kerk van Giessen-Rijswijk krijgt een vaste plaats op de liturgische tafel in Andel.

Als slotlied van de dienst werd gezongen ‘U maakt ons één, U bracht ons tezamen’. Weliswaar werd de Gereformeerde Kerk te Giessen-Rijswijk (die in 2018 nog haar veertigjarig bestaan vierde) opgeheven en opgenomen in de Gereformeerde Kerk De Voorhof te Andel, toch leeft ze nu in de kerk van Andel voort.