‘Vredekerk’ in De Lier een eeuw jong

Zoals we al eerder berichtten werd op zondag 5 maart 1924 – vandaag een eeuw geleden – in het Zuid-Hollandse De Lier de gereformeerde ‘Oranjestraatkerk’ in gebruik genomen.

De Vredekerk te De Lier (foto: Reliwiki, door JK).

De eerste dienst stond destijds onder leiding van ds. W.S. Pontier (1886-1964) uit Maasdijk, omdat de eigen predikant, ds. B. Heeres (1867-1928), enige tijd daarvoor getroffen was door een beroerte en de dienst daarom niet kon leiden. De monumentale ‘Oranjestraatkerk’ in de Koningin Wilhelminastraat werd later omgedoopt tot ‘Vredekerk’.

Het eeuwfeest werd jl. zondag 3 maart 2024 herdacht in een feestelijke kerkdienst, die onder leiding stond van ds. Lennart van Berkel en aan de dienst werkte – behalve organist Leo Bouma – ook de Christelijke Harmonievereniging ‘Excelsior’ mee, zelf nog tien jaar ouder dan de ‘Vredekerk’. Excelsior stond tijdens deze dienst voor het eerst onder leiding van de nieuwe dirigent, Werner Janssen. De liturgie van de eerste dienst gold als leidraad voor die van de dienst op 3 maart 2024.

Excelsior verleende medewerking aan de feestelijke herdenkingsdienst.

Op de beamer werden voor en na de dienst (historische) beelden vertoond met de ‘Vredekerk’ als middelpunt, met onder meer de installatie van een nieuw orgel in 1966 – met de beroemde organist Feike Asma (1912-1984) uit Maassluis als eerste bespeler – de renovatie van de ‘Vredekerk’ in 2003, de herinrichting van 2023 en de fotogalerij van predikanten.

Ook lagen er enkele fotoboeken klaar, waaronder een met naamloze bruidsparen die door de vroegere predikant ds. J.H. Teerink (1904-1969) in de echt verbonden werden. De gemeenteleden werd verzocht zoveel mogelijk namen bij de huwelijksfoto’s te plaatsen.

Een beeldverslag van de dienst in de Vredekerk.

Translation into English:

‘Vredekerk’ in De Lier celebrates hundred years.

On Sunday, March 5, 1924 – a century ago today – the Reformed (Gereformeerde) ‘Oranjestraatkerk’ was inaugurated in De Lier, South Holland.

The first service was led by Rev. W.S. Pontier (1886-1964) from Maasdijk, as the resident minister, Rev. B. Heeres (1867-1928), had suffered a stroke some time earlier and was unable to lead the service. The monumental ‘Oranjestraatkerk’ in the Queen Wilhelminastreet was later renamed ‘Vredekerk’ (‘Peace Church’).

The centenary was commemorated last Sunday, March 3, in a festive church service led by Rev. Lennart van Berkel. In addition to organist Leo Bouma, the Christian Harmony Association Excelsior, itself ten years older than the ‘Vredekerk,’ also participated in the service. Excelsior performed under the baton of their new conductor, Werner Janssen, for the first time during this service. The liturgy of the first service in 1924 served as a guide for the one held on March 3, 2024.

Images were projected on a screen, with the ‘Vredekerk’ as the focal point, showcasing events such as the installation of a new organ in 1966 – with the renowned organist Feike Asma (1912-1984) from Maassluis as the first player – the renovation of the Vredekerk in 2003, the redesign in 2023, and a photo gallery of ministers. Several photo albums were also available, including one album featuring unnamed couples married by the former minister, Rev. J.H. Teerink (1904-1969). Congregants were asked to provide as many names as possible for the wedding photos.