Pelgrimskerk Amsterdam-Buitenveldert gesloopt

De protestantse, voormalig gereformeerde Pelgrimskerk aan de Van Boshuizenstraat in Amsterdam-Buitenveldert is gesloopt.

De voormalig gereformeerde Pelgrimskerk aan de Van Boshuizenstraat in Amsterdam-Buitenveldert werd in 1963 in gebruik genomen en werd een dezer dagen gesloopt.

De laatste dienst in de kerk werd al weer bijna twee jaar geleden gehouden, namelijk op 19 juni 2022. Ter gelegenheid van de buitengebruikstelling van de kerk werd destijds een interessant gedenkboek gepubliceerd onder de titel ‘Stenen Getuigen’.

De Pelgrimskerk.

De sloop van de Pelgrimskerk (foto: de heer Jan Weenink).

Op donderdag 19 december 1963 werd de Pelgrimskerk in gebruik genomen. Op zondag 22 december werd de eerste kerkdienst gehouden. Op 3 maart 1967 werd het grote Leeflang-orgel in gebruik genomen, nadat enige tijd een klein Philicordia orgeltje gebruikt was.

In 1971 werd De Gereformeerde Kerk te Amstelveen-Noord / Buitenveldert samengevoegd met De Gereformeerde Kerk te Amstelveen-Zuid en heette sindsdien De Gereformeerde Kerk te Amstelveen/Buitenveldert. Daarvan maakte de Pelgrimskerk sindsdien dus ook deel uit.

De sloop van de Pelgrimskerk (foto: de heer Jan Weenink).

Toen in de jaren ’90 van de vorige eeuw enige tijd sprake was van de vrees dat de Pelgrimskerk zou moeten sluiten door het samengaan met de Hervormde Ontmoetingskerk, waar dan ook de kerkdiensten gehouden zouden worden, werden daartegen door veel gemeenteleden in de Pelgrimskerk grote bezwaren ingebracht. Het resultaat was dat de sluiting van de Pelgrimskerk in 1995 niet doorging en dat de kerk vier jaar later ingrijpend gerenoveerd werd. Het orgel uit de buiten gebruik gestelde hervormde Ontmoetingskerk werd naar de Pelgrimskerk overgebracht en kwam in de plaats van het Leeflang-orgel.

Weliswaar is nu ook de Pelgrimskerk gesloopt, maar er is nog het mooie gedenkboek dat getuigt van haar vroegere presentie…

(Met dank aan de heer Jaap Luinstra voor de tip over de sloop van de kerk.)

Translation into English:

Pelgrimskerk in Amsterdam-Buitenveldert Demolished.

The Protestant, formerly ‘gereformeerde’ Pelgrimskerk (‘Pilgrim Church’) on Van Boshuizenstraat in Amsterdam-Buitenveldert has been demolished.

The last service in the church was held almost two years ago, on June 19, 2022. On the occasion of the decommissioning of the church, an interesting commemorative book titled ‘Stenen Getuigen’ (‘Stone Witnesses’) was published at that time.

On Thursday, December 19, 1963, the Pelgrimskerk was inaugurated. The first church service in the Pelgrimskerk was held on Sunday, December 22. On March 3, 1967, the large Leeflang organ was put into use, after some time using a small Philicordia organ.

In 1971, the ‘Gereformeerde Kerk’ in Amstelveen-Noord/Buitenveldert was merged with the ‘Gereformeerde Kerk’ in Amstelveen-Zuid and was henceforth called the ‘Gereformeerde Kerk’ in Amstelveen/Buitenveldert. The Pelgrimskerk has been a part of this since then.

When in the 1990s there was some fear that the Pelgrimskerk would have to close due to the merger with the ‘Hervormde’ Ontmoetingskerk, where the church services would then be held, many members of the Pelgrimskerk raised strong objections against it. As a result, the closure of the Pelgrimskerk in 1995 did not happen, and the church was extensively renovated four years later. The organ from the decommissioned ‘Hervormde’ Ontmoetingskerk was transferred to the Pelgrimskerk and replaced the Leeflang organ.

Although the Pelgrimskerk has now been demolished, there is still the beautiful commemorative book that testifies to its former presence…

(Thanks to Mr. Jaap Luinstra for the tip about the church demolition.)