De grote ramp in Holland, Michigan (1871)

Al eerder plaatsten we op deze website een verhaal over de Grote Brand die Chicago en Holland, Michigan in de V.S. in 1871 voor een groot deel in de as legde. Holland in Michigan werd in 1847 gesticht door Nederlandse Afgescheidenen, die met ds. A.C. van Raalte (1811-1876) – een van de eerste Afgescheiden predikanten in ons land – naar Amerika geĆ«migreerd waren.

Holland, Michigan staat in brand… (1871).

In het gereformeerde weekblad De Bazuin, dat ten voordele van de Theologische School in Kampen werd uitgegeven, verscheen daarover in een extra nummer op 31 oktober 1871 een uitvoerig verslag van de hand van ds. Van Raalte. Dat geven we hieronder in zijn geheel weer.

De Bazuin, 31 oktober 1871.

Translation into English:

Earlier, we posted a story on this website about the Great Fire that largely destroyed Chicago and Holland, Michigan in the United States in 1871. Holland, Michigan was founded in 1847 by Dutch Separatists who had emigrated to America with Rev. A.C. van Raalte (1811-1876) – one of the first Separatist ministers in our country.

In the Gereformeerde weekly ‘De Bazuin’, which was published to benefit the Theological School in Kampen, a detailed report by Rev. Van Raalte was published on October 31, 1871. Above is the complete text of that report.

No English translation of the newspaper report.