‘Orgelzolders’ op 4 mei open (Dodenherdenking)

Op zaterdag 4 mei 2024, Dodenherdenking, zijn de Orgelzolders in de voormalige gereformeerde Breepleinkerk in Rotterdam, voor bezichtiging opengesteld.

De voormalig gereformeerde Breepleinkerk te Rotterdam.

Om 11 uur en om 14 uur kunnen bezoekers luisteren naar het verhaal over de drie Joodse echtparen die tijdens de Tweede Wereldoorlog van voorjaar 1942 tot aan de bevrijding in 1945 verborgen leefden in de Breepleinkerk aan de Van Malsenstraat 4 in Rotterdam, hoog achter het orgel. Er werd zelfs een kind geboren. De gezinnen van de koster en de dominee zorgden voor hen, bijgestaan door veel anderen. Alle betrokkenen overleefden de oorlog.

De vertellers zijn Cia de Putter (om 11 uur) en Gerrit Jan Schiereck (om 14 uur). Onder begeleiding van assistent-gidsen volgt na het verhaal een wandeling door en om de kerk, inclusief het beklimmen van de ladder naar een van de zolders (voor wie goed ter been is).

Reserveren kan via de website: www.orgelzolders.nl. en de entree bedraag € 12,50.

Translation into English:

The Organ Lofts Rotterdam open on May 4th (Remembrance Day).

On Saturday, May 4th 2024, Remembrance Day, the Organ Lofts in the former gereformeerde Breeplein Church in Rotterdam will be open for viewing.

At 11 a.m. and 2 p.m., visitors can listen to the story of the three Jewish couples who lived hidden in the Breeplein Church in Rotterdam during the Second World War, from spring 1942 until the liberation in 1945, high behind the organ. A child was even born during this time. The families of the sexton and the pastor took care of them, aided by many others. All involved survived the war. The storytellers are Cia de Putter (at 11 a.m.) and Gerrit Jan Schiereck (at 2 p.m.).

Guided by assistant guides, a walk through and around the church follows the story, including climbing the ladder to one of the lofts (for those who are physically fit).

Reservations can be made through the website: www.orgelzolders.nl, and the entrance fee is €12.50.