Nog geen mediation rond ‘Orgelzolders’

Om te bereiken dat de Orgelzolders in de voormalig gereformeerde Breepleinkerk te Rotterdam – waar in de Tweede Wereldoorlog onderduikers verborgen zaten – beschikbaar blijven voor rondleidingen en educatieve doeleinden, zouden mediation gesprekken worden gehouden.

Een van de orgelzolders in de voormalig gereformeerde Breepleinkerk te Rotterdam  (foto: Orgelzolders.nl).

Die gesprekken zouden plaatsvinden tussen de Levend Woord Gemeente te Rotterdam – de huidige eigenaar van de Breepleinkerk – en de Stichting Orgelzolders Rotterdam, die voor de rondleidingen in de kerk zorg draagt. Al eerder berichtten we dat de mediation gesprekken nog niet begonnen zijn, maar dat de rondleidingen na de zomervakantie van 2023 gewoon doorgingen.

Desgevraagd werd ons vandaag namens de Stichting Orgelzolders Rotterdam meegedeeld dat de mediation gesprekken nog steeds niet zijn begonnen. De reden daarvan is dat zowel de Protestantse Gemeente te Rotterdam-Zuid als de Levend Woord Gemeente eerst van de Stichting Orgelzolders ‘geld willen zien’ als tegemoetkoming in de juridische kosten. De Stichting Orgelzolders c.s. zijn nog steeds in gesprek met de Gemeente Rotterdam om uit de impasse te geraken. Ondertussen gaan de rondleidingen langs de orgelzolders in de Breepleinkerk gewoon door, zo werd aan de redactie van GereformeerdeKerken.info meegedeeld.

Translation into English:

No mediation talks regarding ‘Organ Attics’ yet.

To ensure that the organ attics in the former ‘gereformeerde’ Breepleinkerk in Rotterdam – where people hid during the Second World War – remain available for tours and educational purposes, mediation talks were scheduled.

These talks would take place between the Living Word Community in Rotterdam – the current owner of the Breepleinkerk – and the Foundation ‘Orgelzolders Rotterdam’, which is responsible for conducting tours in the church. Earlier, we reported that the mediation talks had not yet begun, but that tours continued as usual after the summer vacation of 2023.

Upon inquiry, it was conveyed to us today on behalf of the Foundation ‘Orgelzolders Rotterdam’ that the mediation talks have still not commenced. The reason for this is that both the Protestant Congregation in Rotterdam-Zuid and the Living Word Community first want to see money from the Foundation ‘Orgelzolders’ as compensation for legal costs. The Foundation ‘Orgelzolders’ and others are still in discussions with the Municipality of Rotterdam to break the deadlock. Meanwhile, tours along the organ attics in the Breepleinkerk continue as usual, as was communicated to the editorial team of GereformeerdeKerken.info.