Instituering en kerkbouw te Wilsum

Inleiding.

De Gereformeerde Kerk in het Overijsselse Wilsum werd weliswaar volgens alle vermeldingen op 25 juni 1899 geïnstitueerd, maar dat was de dag dat de ambtsdragers gekozen werden. 1 juli 1899 geldt echter officieel als institueringsdatum, omdat de verkozen ouderlingen en diakenen op die datum in het ambt bevestigd werden. Sindsdien bestond de kerkenraad.

Kaart: Google.

Lees verder Instituering en kerkbouw te Wilsum

Documentaire over Gereformeerde Kerk te Nijkerk

De Gereformeerde Kerk te Nijkerk besteedde eerder al veel aandacht aan haar 130-jarig bestaan door de publicatie van een gedenkboek en aan de verbouw en heropening van haar kerkgebouw, de Kruiskerk aan de Venestraat. Nu komt er ook nog een documentaire.

De gereformeerde Kruiskerk te Nijkerk voor de verbouwing van 2017 (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Lees verder Documentaire over Gereformeerde Kerk te Nijkerk

Het synodaal Archief van De Gereformeerde Kerken in Nederland

Ongeveer twintig jaar nadat in Ulrum in oktober 1834 de Afscheiding begon, werd door de synode van de Christelijke Afgescheidene Kerk voor het eerst aandacht besteed aan de verzorging van het generaal (landelijk) kerkelijk archief, dat van de synodes.

Uit de Handelingen van de Synode van 1854 van de Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Kerk in Nederland, gehouden te Zwolle.

Lees verder Het synodaal Archief van De Gereformeerde Kerken in Nederland

Meppelse moeiten over het zingen van gezangen

Het nu volgende verhaal heeft betrekking op de invoering van de ‘uitgebreide’ bundel ‘Eenige Gezangen’, waartegen bij sommigen, ook in de Gereformeerde Kerk te Meppel, bezwaren gerezen waren. In die tijd – de jaren ’30 van de vorige eeuw – waren aldaar ds. Y.K. Vellenga (1896-1968) en ds. H.W. Engelkes (1905-1991) als predikanten aan de Gereformeerde Kerk verbonden.

De gereformeerde kerk aan de Groenmarktstraat te Meppel (foto: Noordhuis).

Lees verder Meppelse moeiten over het zingen van gezangen