Strijd voor behoud ‘orgelzolders’ Rotterdam

Door verkoop Breepleinkerk Rotterdam voortbestaan van de orgelzolders op de tocht?

De gereformeerde en de hervormde wijkgemeenten in Rotterdam-Zuid fuseerden enige tijd geleden tot Protestantse Gemeente, waarna de voormalig hervormde Vredeskerk als toekomstig kerkgebouw werd aangewezen, en de bekende (voormalig gereformeerde) Breepleinkerk aan de Van Malsenstraat – waar al geen diensten meer gehouden werden – op 31 december jl. door de Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid werd verkocht aan de Levend Woord Gemeente.

De v/m. gereformeerde Breepleinkerk te Rotterdam.

Lees verder Strijd voor behoud ‘orgelzolders’ Rotterdam

De Gereformeerde Kerk te Garrelsweer (2)

Ds. A.B. Groen (van 1848 tot 1854).

( < Naar deel 1 ) – Uit een drietal werd ds. A.B. Groen (1796-1854) van Onstwedde gekozen. Deze nam het beroep aan. De kerkenraad besloot voor zijn komst bij de pastorie een schuur te bouwen om een koe en een zwijn te stallen, die tot het traktement van de nieuwe dominee behoorden!

Er is geen foto van ds. A.B. Groen bekend, wel zijn handschrift (ill.: ‘De Grifformearde Tsjerke fan Skearnegoutum c.a.’).

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Garrelsweer (2)

Hoe men te Hattem al in 1888 verenigde…

In de tijd van de Doleantie werd meestal door een aantal bezwaarde hervormde gemeenteleden – na de hervormde kerkenraad vergeefs gevraagd te hebben ‘de reformatie der kerk ter hand te nemen’ – een zelfstandige ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende)’ geïnstitueerd, ook als ter plaatse al een Christelijke Gereformeerde Gemeente uit de Afscheiding van 1834 gevestigd was.

Kaart: Google.

Lees verder Hoe men te Hattem al in 1888 verenigde…

120 jaar Gereformeerd Jeugdwerk (1888-2007) – 3

De Tweede Wereldoorlog.

( < Naar deel 2 ) – In juli 1942 werd ook het kerkelijk verenigingswerk door de Duitsers verboden. Dat gold voor de Bonden, die alle werden opgeheven en ook het plaatselijke verenigingswerk ondervond daarvan de problemen.

Nadat de Duitsers het Bondsbureau aan de Van der Hagenlaan hadden gevorderd, werd van 1942 tot 1945 tijdelijk dit pand aan de Prins Frederiklaan te Amersfoort als zodanig gebruikt.

Lees verder 120 jaar Gereformeerd Jeugdwerk (1888-2007) – 3

120 jaar Gereformeerd jeugdwerk (1888-2007) – 2

2. Nederlandsche Bond voor Gereformeerde Knapenleiders (5 februari 1912).

( < Naar deel 1 ) – Hier en daar namen plaatselijke Jongelingsverenigingen de taak op zich een Knapenvereniging op te richten (aanvankelijk ‘knapenvergadering’ genoemd) voor jongens van 12 tot plm. 16/17 jaar. Men beschouwde die vereniging als ‘jeugdafdeling’ van, en als voorbereiding op de Jongelingsvereniging.

Ds. H.A. van Andel (1875-1945) trok zich het lot van de knapenvergaderingen aan.

Lees verder 120 jaar Gereformeerd jeugdwerk (1888-2007) – 2

Eerste dienst ‘DGK Assen’ in ‘Kruispunt’ Bovensmilde

Het kerkgebouw van de voormalige Gereformeerde Kerk te Bovensmilde, Het Kruispunt aan de Ds. L. Dijkstrastraat is, mét de bijbehorende pastorie, kort geleden (zoals we eerder al meldden) verkocht aan De  Gereformeerde Kerk (hersteld) Assen e.o., behorende tot een klein kerkgenootschap dat zich in 2004 van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) afscheidde.

De vroegere gereformeerde kerk te Bovensmilde (eigen foto).

Lees verder Eerste dienst ‘DGK Assen’ in ‘Kruispunt’ Bovensmilde