De deftige en de gewone dominee

door dr. J. Waterink (1890-1966).

Door de positie van mijn vader, die godsdienstonderwijzer of oefenaar was, maar jarenlang een zelfstandige gemeente diende en praktisch zo ongeveer op collegiaal niveau, althans op het niveau van vriendschap, met de predikanten in de classis omging, had ik het voorrecht [in het eerste kwart van de twintigste eeuw] verscheidene [gereformeerde] pastorieën ook van binnen te kennen en met verscheidene predikanten [in  de omgeving van  Bergentheim,  Hardenberg, Schoonoord en Haaksbergen]  in nauw contact te komen.

Oefenaar H. Waterink (1855-1927), de vader van de schrijver van dit verhaal.

Lees verder De deftige en de gewone dominee

A.G. Honig en H. Bouwman

Twee geheel verschillende figuren.

door dr. J. Waterink [1890-1966]

Naast professor M. Noordtzij (1840-1915) en professor L. Lindeboom (1845-1933), die niet de doctorstitel voerden, hadden we in ‘Kampen’  twee hoogleraren, die wel gepromoveerd waren. Het waren professor A.G. Honig [1864-1940] en professor H. Bouwman [1863-1933]. Dat waren toen ‘de jonge professoren’.

Professor A.G. Honig (1864-1940) in 1904.

Lees verder A.G. Honig en H. Bouwman

Vijftig jaar ‘De Korenaar’ Hazerswoude tijdens kerkdienst herdacht

Op zondag 27 oktober 2019 vierde de Protestantse Gemeente te Hazerswoude een feestelijke dienst in verband met het vijftigjarig bestaan van haar kerkgebouw, De Korenaar. De dienst stond onder leiding van de plaatselijke predikant, ds. Carla Melgers.

Zicht op het liturgisch centrum van De Korenaar, voordat de dienst begon.

Lees verder Vijftig jaar ‘De Korenaar’ Hazerswoude tijdens kerkdienst herdacht