Afscheiding en Doleantie in Elburg, maar geen Vereniging (1)

De Afscheiding in Elburg en daarna.

Inleiding.

In het Gelderse Elburg ontstond de Christelijke Afgescheidene Gemeente zeer waarschijnlijk begin 1836, vermoedelijk onder leiding van ds. A. Brummelkamp (1811-1888), die toen Afgescheiden predikant te Hattem was en in die tijd geregeld in de buurt van Elburg preekte.

Kaart: Google.

Lees verder Afscheiding en Doleantie in Elburg, maar geen Vereniging (1)

De Geref. Kerk te Burum: de eerste in Friesland (3)

( < Naar deel 1 ) ( < Naar deel 2 ) – Kreeg de kerk nog tijdens de ambtsperiode van ds. Sybesma een nieuw doopvont, begin 1926, nog vóór de komst van de volgende predikant, werd een stevige ingreep in het kerkgebouw gerealiseerd: het orgel werd verplaatst van de galerij naar boven het platform, vanwaar de predikant de dienst leidde.

De hoofdingang van de gereformeerde kerk.

Lees verder De Geref. Kerk te Burum: de eerste in Friesland (3)

De Geref. Kerk te Burum: de eerste in Friesland (2)

Ds. W.H. Frieling (in 1865 en 1866).

( < Naar deel 1 ) – Veel predikanten die in de loop der jaren naar Burum kwamen stonden er zo ongeveer vijf jaar, en vertrokken vervolgens naar hun volgende gemeente. Zo kwam ds. W.H. Frieling (1820-1905) van in 1865 naar Burum, ongeveer acht maanden na het vertrek van ds. Van der Werp naar Amerika.

Ds. W.H. Frieling (1820-1905).

Lees verder De Geref. Kerk te Burum: de eerste in Friesland (2)

Wat er nog van over is (1)

In het juni nummer 1972 van het voormalige gereformeerde maandblad ‘Administratie en Beheer’ – contactorgaan van het Landelijk Verband van de Commissies van Beheer der Gereformeerde Kerken in Nederland’ –  troffen we een overzicht aan met betrekking tot toenmalige bouwactiviteiten betreffende Gereformeerde Kerken.

Bron: ‘Administratie en Beheer’, juni 1972. Rood: niet meer in gebruik; groen: nog steeds in gebruik als gereformeerd of protestants kerkgebouw.

Lees verder Wat er nog van over is (1)