De Gereformeerde Kerk te Leiden (5)

De Gereformeerde Kerken in Nederland (1892).

( < Naar deel 4 ) – Op 17 juni 1892 werd in de Keizersgrachtkerk te Amsterdam de eenheid geproclameerd van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederduitsche Gereformeerde Kerken, resp. uit Afscheiding en Doleantie. De naam van de verenigde kerken zou zijn: De Gereformeerde Kerken in Nederland.

Dr. A. Kuyper (1837-1920) en ds. S. van Velzen (1809-1896).

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Leiden (5)

De Gereformeerde Kerk te Leiden (4)

( < Naar deel 3 ) – Heel in het kort melden we voor de volledigheid enkele bijzonderheden over de derde Leidse gemeente die uit de Afscheiding van 1834 afkomstig was: de Gereformeerde Gemeente onder ’t Kruis, die in Leiden rond 1862 ontstond, maar zich later niet bij De Gereformeerde Kerken in Nederland voegde, en daarmee dus eigenlijk buiten het bereik van ons verhaal valt.

Ds. C. van den Oever (1802-1877) kocht aan de Nieuwe Rijn een woning die tot kerk verbouwd werd.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Leiden (4)

De Gereformeerde Kerk te Leiden (3)

2. De Christelijke Afgescheidene Gemeente te Leiden ‘Afdeling Op den Vliet’ (vanaf 1848).

( < Naar deel 2 ) – We schreven al over de scheuring die in 1848 plaatsvond in de Christelijke Afgescheidene Gemeente van Leiden, die toen nog kerkte in een gebouw aan de Oude Vest.

Een vergroting van de plattegrond van het noordelijke deel van de oude stad met daarop midden-boven de locatie van de Christelijke Afgescheidene Kerk toen deze aan de Oude Vest gevestigd was..

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Leiden (3)