De gereformeerden in Orange City, Iowa, en hun stad

Inleiding.

In De Volksvriend van 19 september 1895 schreef Arie van der Meide (1852-1936) een  verhaal over de geschiedenis van de begintijd van Orange City in Iowa, U.S.A., en over de daar gevestigde Gereformeerde Kerken, gesticht door uit Nederland afkomstige Afgescheidenen. Geschreven werd over de Reformed Church en de afscheiding daarvan, de Christian Reformed Church.  De redactie van GereformeerdeKerken.info vulde [tussen haakjes] enkele aanvullende bijzonderheden in.

Arie van de Meide (1852-1936).

Lees verder De gereformeerden in Orange City, Iowa, en hun stad

Kerken in de Wieringermeer (deel 3)

Inleiding.

In deel 1 van dit vierluik schreven we over het voorbereidende werk van het Algemeen Gereformeerd Zuiderzee Comité. In deel 2 maakten we melding van de vele eerste werkzaamheden van de door de Generale Synode 1927 benoemde Deputaten voor de Arbeid onder Zuiderzeewerkers. In dit derde deel berichten we over de gebeurtenissen in de periode van 1933 tot 1936.

Kaart: Google.

Lees verder Kerken in de Wieringermeer (deel 3)