Uit de pers (23) – 1960 Nieuws uit de kerken

Inleiding.

In het Centraal Weekblad ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland troffen we – in de nummers van 2, 9, 16 en 23 juli en 20 augustus 1960 – de volgende korte berichten over plaatselijke kerken aan (de redactie van GereformeerdeKerken.info plaatste tussen [vierkante haakjes] enkele aanvullingen en verduidelijkingen, in en onder de nu volgende berichten):

Lees verder Uit de pers (23) – 1960 Nieuws uit de kerken

Van Afgescheiden naar Gereformeerd in Zutphen (1850-1892)

Inleiding.

De Gereformeerde Kerk te Zutphen ontstond door het samengaan van twee stromingen uit de Afscheiding van 1834. De eerste was de ‘Christelijke Afgescheidene Gemeente’, die op 21 februari 1850 werd geïnstitueerd en dat jaar 35 leden telde; de tweede was de ‘Gereformeerde Gemeente onder ’t Kruis’, die op 26 december 1853 ontstond.

Kaart: Google.

Lees verder Van Afgescheiden naar Gereformeerd in Zutphen (1850-1892)

Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Harderwijk en daarna

Inleiding.

De Afscheiding van 1834 ging aan Harderwijk voorbij. Wel werd in 1871 in Harderwijk vanuit de kerk te Putten de Christelijke Gereformeerde Gemeente opgericht en in 1887 de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende). In 1898 verenigden die kerken zich tot de ‘Gereformeerde Kerk te Harderwijk’.

Kaart: Google.

Lees verder Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Harderwijk en daarna