De Gereformeerde Kerk te Drachten (2)

Deel 2 – Rustige jaren (1892-1929).

Inleiding.

In deel 1 van deze serie werd verhaald over de stichting van de Christelijke Afgescheidene Gemeente, de bouw van de Noorderkerk en de  komst de eerste predikanten: Huiskes, Scheuning ten Have en Douma. We besloten het eerste gedeelte met de komst van ds. Th. Oegema (1859-1912), die van 1891 tot 1894 in de Gereformeerde Kerk te Drachten predikant was.

Kaart: Google.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Drachten (2)

De Gereformeerde Kerk te Drachten (1)

Ínleiding.

Op 14 juni 1844 werd in een schuur aan de Noorderdwarsvaart in Drachten de Christelijke Afgescheidene Gemeente geïnstitueerd. Dat gebeurde onder leiding van ‘de opzienders’ van de Afgescheiden Gemeente van Drogeham. Aan de hand van een groot aantal bronnen besteden we in een vijftal artikelen aandacht aan de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Drachten.

Kaart: Google.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Drachten (1)

Laatste dienst in de Hoeksteen te Hillegom

Op zondag 3 december 2017 zal de ’slotviering’ plaatsvinden in de voormalig gereformeerde kerk ‘De Hoeksteen’, aan het Karel Doormanplein 2 (op de hoek met de Sixlaan) te Hillegom. De dienst zal onder leiding staan van ds. W.J. Zaagsma, sinds 2011 predikant te Hillegom (daarvoor gereformeerd predikant te Hasselt en IJmuiden) en van pastor Wilna Wierenga, sinds 2013 werkzaam te Hillegom. De dienst wordt voorbereid door een groep  gemeenteleden.

De voormalig gereformeerde (nu protestantse) kerk de Hoeksteen (foto: Reliwiki).

Lees verder Laatste dienst in de Hoeksteen te Hillegom

De Gereformeerde Kerk te Ureterp van 1860 tot 1960 en daarna

Inleiding.

De Christelijke Afgescheidene Gemeente in het Friese Ureterp werd op 4 maart 1860 geïnstitueerd vanuit de kerk te Drachten. We concentreren ons in het hieronder staande verhaal vooral op de eerste honderd jaar, van 1860 tot 1960: vanaf het ontstaan van de Afscheidingskerk, tot de ingebruikneming van de nieuwe kerk in 1961, die na de Vrijmaking nodig werd.

Kaart: Google.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Ureterp van 1860 tot 1960 en daarna

Wordt Salvatorikerk Alphen aan den Rijn gesloopt?

Cuypersgenootschap: ‘Zet ‘m op monumentenlijst’.

Halverwege september 2017 werd bekend dat plannen bestaan om in de tweede helft van 2018 de voormalige gereformeerde Salvatorikerk aan de Willem de Zwijgerlaan in Alphen aan den Rijn te slopen en op die plaats 35 koopappartementen en 27 zorgwoningen te bouwen.

De Salvatorikerk te Alphen aan den Rijn (foto: Reliwiki).

Lees verder Wordt Salvatorikerk Alphen aan den Rijn gesloopt?