Het ontstaan van het gereformeerd koopvaardijpastoraat

Inleiding.

In 1936 ontstonden binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland twee ‘nieuwe vormen van pastoraat’: de pastorale arbeid ten behoeve van de binnenschippers en hun gezinnen, en die van de geestelijke verzorging ter koopvaardij en kustvaart. Over het ontstaan van die laatste kerkelijke arbeid in dit artikel meer. De pastorale zorg voor de binnenschippers komt op deze website later aan de orde.

Ds. J. Versteegt (1889-1945) in de tijd dat hij predikant was te Ouddorp.

Lees verder Het ontstaan van het gereformeerd koopvaardijpastoraat