De Gereformeerde Kerk te Westzaan

Inleiding.

De Christelijke Gereformeerde Gemeente te Westzaan werd op 25 maart 1885 geïnstitueerd. In 1892 sloot ook deze kerk zich aan bij de samensmelting van de oorspronkelijk uit de Afscheiding ontstane ‘Christelijke Gereformeerde Kerk’ en de ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerk’ uit de Doleantie. Daardoor ontstonden ‘De Gereformeerde Kerken in Nederland’.

Kaart: Google.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Westzaan

Het ontstaan van het gereformeerd schipperspastoraat

Inleiding.

Dat het gereformeerde binnenschipperspastoraat pas in 1936 door de generale synode landelijk georganiseerd werd lijkt laat, maar is niet vreemd, wanneer men rekening houdt met de grote veranderingen die in het interbellum (de tijd tussen de twee wereldoorlogen) in de schipperswereld plaatsvonden, al liepen de kerken wel wat op die veranderingen ten achter.

(Ill.: ‘Tegen wind en stroom’).

Lees verder Het ontstaan van het gereformeerd schipperspastoraat

Haagse kerkrentmeesters kritisch over alternatief plan voor Valkenboskerk

Gemeenteraad beslist op 18 januari 2018

Het Haagse Comité ‘Valkenbos Blijft’ bood op jl. 3 januari 2018 een alternatief plan aan voor de toekomst van de voormalig gereformeerde Valkenboskerk aan de Zuiderparklaan 2, die in 2013 aan de eredienst onttrokken werd en nu op de nominatie staat te worden afgebroken. De bewoners, verenigd in het genoemde comité, willen dat de kerk blijft en dat er ‘kluswoningen’ in worden gebouwd.

De voormalig gereformeerde Valkenboskerk.

Lees verder Haagse kerkrentmeesters kritisch over alternatief plan voor Valkenboskerk

De Doleantie te Zuidland en daarna

Inleiding.

Op 14 februari 1887 werd in het Zuid-Hollandse Zuidland de ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende)’ geïnstitueerd. Toen in 1892 de landelijke vereniging van de Christelijke Gereformeerde Kerk uit de Afscheiding van 1834 en de Nederduitsche Gereformeerde Kerken (uit de Doleantie) plaatsvond, voegde ook de kerk van Zuidland zich bij deze ‘Gereformeerde Kerken in Nederland’.

Kaart: Google.

Lees verder De Doleantie te Zuidland en daarna