“Geen B&B’s achter geref. kerk Onderdendam!”

Het grootste deel van de inwoners van het Groningse Onderdendam is tegen de vestiging van een drietal Bed&Breakfasts achter de voormalige gereformeerde kerk aan de Bedumerweg in het dorp.

De voormalige gereformeerde kerk te Onderdendam.

Daarvoor worden meerdere redenen aangevoerd. Men is bevreesd voor vermindering van de privacy van de omwonenden, bang voor langdurige bewoning van de huizen en bovendien acht men nieuwbouw achter de monumentale gereformeerde kerk (een rijksmonument) niet passend. Vijfenzestig procent van de huishoudens in het dorp zette het protest kracht bij door ondertekening van de daarop betrekking hebbende petitie. Inmiddels zijn de bezwaren bij de gemeente ingediend.

De Stichting Oude Groninger Kerken – die eigenaar is van de kerk – vatte het plan op om, ter exploitatie van de verbouw voor de nieuwe bestemming van het kerkgebouw, achter de kerk drie B&B-woninkjes te bouwen. Ondanks het feit dat deze in de bij de kerk passende Amsterdamse schoolstijl gebouwd zouden worden, zien de bewoners van Onderdendam om bovengenoemde redenen geen heil in de plannen.

Het Dagblad van het Noorden vatte de protesten tegen de plannen als volgt samen: ‘Wij willen in Onderdendam graag meedenken over de exploitatie van de kerk, maar dit onzalig plan moet van tafel”.