Boek oorlogsplaquette VU wordt nu in september 2020 gepresenteerd

Maar toch ‘onlineherdenking’ op 4 mei 2020.

Geen fysieke presentatie in september 2020, maar digitale streaming.

Omdat het Corona-virus de boekpresentatie van ‘Een oorlogsplaquette ontrafeld’ op 1 april 2020 verhinderde, zal deze nu in  september 2020 plaatsvinden.

De plaquette in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit.

De fysieke presentatie van het boek is namelijk verplaatst naar  maandagmiddag 7 september 2020 (hoewel onder voorbehoud). In het boek worden  in de Tweede Wereldoorlog omgekomen leden van de gemeenschap van de Vrije Universiteit (VU) besproken, voor zover zij vermeld zijn op de oorlogsplaquette die is aangebracht in het hoofdgebouw van de VU.

Desondanks heeft de VU-Vereniging, nu het in de maand mei 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd, het initiatief genomen  nú al aandacht te  vragen voor het herdenken in het algemeen en voor het komende herdenkingsboek in het bijzonder.

Online-bijeenkomst.

Op maandagmiddag 4 mei 2020, tussen 16.00 en 17.00 uur, zullen Bettine Siertsema, universitair docent Geschiedenis aan de VU, en Wim Berkelaar, verbonden aan het Historisch Documentatiecentrum van de VU, spreken over ‘herdenken in deze tijd van stilte’ en over de totstandkoming van het boek  Een oorlogsplaquette ontrafeld, waarbij enkele mensen, die tijdens de oorlog omkwamen en op de plaquette vermeld worden, zullen worden besproken.

De ‘bijeenkomst’ vindt online plaats. Wie belangstelling heeft om over het herdenken te horen en iets te vernemen over Een oorlogsplaquette ontrafeld kan de online ‘zoom’-meeting bijwonen door te reserveren via het sturen van een mail naar vereniging@vu.nl. Men ontvangt dan een deelname-link.

Overigens zal dit online programma ook worden opgenomen, zodat het op een later tijdstip door belangstellenden nog teruggekeken kan worden. Daarmee wordt aan het programma een bredere verspreiding gegeven.

Het programma van de online- bijeenkomst op maandag 4 mei 2020.