Kuypertentoonstelling op een bassischool (1)

– Een jaar na het Kuyperjaar 1987.

Dr. A. Kuyper (1837-1920) werd weliswaar in 1837 geboren, maar voor de toenmalige Gereformeerde Basisschool in het Noord-Groningse Uithuizermeeden was het aanleiding het jaar daarop aan zijn leven en werk aandacht te besteden door middel van een overzichtstentoonstelling, in het kader van de lessen Kerkgeschiedenis in groep 8; dit als onderdeel van een bredere tentoonstelling over een onderwijsproject betreffende ‘Leven en werken in de negentiende eeuw’.

De voorpagina van de catalogus van de Kuypertentoonstelling in 1988.

Besloten werd in het kader van het project over ‘Leven en werken in de negentiende eeuw’ ook een tentoonstelling samen te stellen over leven en werk van Kuyper, over wie de leerlingen van groep 8 (zoals elk jaar) in het kader van het Kerkgeschiedenisonderwijs les gehad hadden.

Voor het inrichten van de Kuypertentoonstelling werd onder meer een aantal grote tentoonstellingsfoto’s en een videoband over Kuypers leven en werk geleend van het Historisch Documentatie Centrum van de Vrije Universiteit te Amsterdam, terwijl het toenmalige (onvolprezen) Antiquariaat T. Wever in Franeker ruim tweehonderd boeken aan de school uitleende voor het inrichten van de tentoonstelling. Ook vele andere documenten vonden in de opstelling een plaats. Bovendien werd een catalogus met uitleg van de tentoonstelling gepubliceerd, die we hier binnenkort als deel 2 curiositeitshalve publiceren.

Het eerste deel van de tentoonstelling in beeld.

De tentoonstelling over ‘Leven en werken in de Negentiende Eeuw’ vormde een weerslag van wat de leerlingen geleerd en gemaakt hadden in het kader van dat project, terwijl de tweede tentoonstelling een uitbreiding vormde van de lessen kerkgeschiedenis.

De tentoonstellingen werden – op 13 april 1988 – door talloze belangstellenden bezocht, onder wie natuurlijk ook veel ouders. In de pers werd voor- en achteraf ruimschoots aandacht besteed aan de tentoonstelling. Daarvan hieronder een beknopt overzicht.

 

Groninger Kerkbode, 30 januari 1988.
Ommelander Courant, 4 februari 1988.
Groninger Kerkbode, 20 februari 1988.
Nieuws van de Kerk, april 1988.
Meister Journaal, 6 april 1988.
Bericht aan de ouders.
Groninger Kerkbode, 8 april 1988.
Ommelander Courant, 11 april 1988.
Persbericht.
Ommelander Courant, 18 april 1988.

Naar deel 2 >