Valkenboskerk Den Haag wordt niet gesloopt

De voormalig gereformeerde Valkenboskerk op het kruispunt van de Zuiderparklaan en de Loosduinsekade in Den Haag wordt niet gesloopt.

Een artists impression van de plannen met de Valkenboskerk (Illustratie: 070 Vastgoed, Den Haag).

Na veel onduidelijkheid over sloop of niet sloop van de kerk is nu duidelijk geworden dat de kerk wordt getransformeerd naar appartementen. Vooral de Stichting Valkenbos Blijft ijverde daarvoor, met name omdat enkele jaren geleden enkele ontwikkelaars plannen maakten waarin sprake was van de sloop van de kerk om in plaats daarvan nieuwbouw te plegen.

Critici van de plannen vonden de kerk echter een dusdanig beeldbepalend gebouw dat deze behouden moest blijven en kwamen in opstand tegen de sloop. Ze gaven aan dat de kerk beter behouden kon blijven en getransformeerd kon worden. Omdat de destijds in beeld zijnde ontwikkelaars dat te ingewikkeld vonden trokken ze zich uit de koop terug.

De voormalig gereformeerde Valkenboskerk.

Na een nieuwe inschrijvingsronde werd het project door de Protestantse Gemeente te Den Haag gegund aan 070 Vastgoed. Momenteel is het bedrijf bezig met de voorbereidingsfase waarin hij een ontwikkelplan opstelt voor de transformatie naar appartementen. Daarover had men overleg met de buurt en met de Stichting Valkenbos Blijft. Inmiddels is bekend geworden dat men de vergunning rond juni 2022 verwacht.

De Valkenboskerk werd in 1929 als gereformeerde kerk in gebruik genomen en telde ongeveer duizend zitplaatsen. Vanwege teruglopend kerkbezoek werden in 2013 en 2014  in zuidwest Den Haag maar liefst acht kerkgebouwen gesloten, waaronder de gereformeerde Valkenboskerk. De laatste dienst werd daar op 15 december 2013 gehouden.

(Met dank aan de heer L. Schouten te Zoetermeer).