De Gereformeerde Kerk te De Lier (3)

Ds. W. Moene (van 1925 tot 1947).

( < Naar deel 2 ) – Nadat ds. Heeres met emeritaat gegaan was deed zijn opvolger na ruim een jaar, op 29 november 1925, intrede in de kerk van De Lier. Het was ds. W. Moene (1892-1981) van Oostburg. Zijn jaartraktement bedroeg fl. 4.000 met vrij wonen en vrij van inkomstenbelasting.

Ds. W. Moene (1892-1981) was van 1925 tot 1947 aan de kerk van De Lier verbonden.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te De Lier (3)

Hoe gaat het met de kerken in Hoogeveen?

Op dinsdagavond 1 november gaf de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Hoogeveen in de Goede Herderkerk tijdens een gemeentevergadering een toelichting op de vooruitzichten voor de komende tien jaar met betrekking tot de terugloop van het ledental en de daarmee verband houdende afname van de inkomsten.

De protestantse (voormalig gereformeerde) Hoofdstraatkerk te Hoogeveen.

Lees verder Hoe gaat het met de kerken in Hoogeveen?