‘Samenstroom’ Meppel kan kosterswoning missen

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Meppel heeft de voormalige kosterswoning aan de Groenmarktstraat 2 niet meer nodig.

De vroegere kosterswoning van De Samenstroom.

De vroegere gereformeerde kosterswoning staat naast De Samenstroom, bestaande uit de protestantse kerk (de vroegere gereformeerde Oude Kerk) en het bijbehorende kerkelijk centrum (voorheen het Trias-gebouw) te Meppel.

Ongeveer een jaar geleden werden zowel de voormalige Oude Kerk (nu de PKN-kerk te Meppel) en het bijbehorende kerkelijk centrum Trias aan de Groenmarktstraat ingrijpend verbouwd en gemoderniseerd en zijn toen samengesmolten tot De Samenstroom. Volgens de kerkenraad was het kerkelijk bureau voorheen in de kosterswoning gevestigd, maar is dat nu niet meer nodig omdat dat bij de grootschalige renovatie in het gebouw van De Samenstroom gevestigd werd.

De kerkenraad besloot daarom bij de burgerlijke gemeente een vergunning aan te vragen voor de vestiging van een woonbestemming op de vroegere kosterswoning. Zodra dat voor elkaar is zal de kosterswoning worden verkocht.