Gedenkboek over ‘Tsjongertsjerke’ Mildam

Zoals we al eerder aankondigden werd onlangs ter gelegenheid van de buitengebruikstelling van de protestantse, voormalig gereformeerde Tsjongertsjerke in het Friese Mildam bij Heerenveen een gedenkboekje samengesteld.

Het nieuwe gedenkboek.

Op 10 september 2023 werd de laatste dienst gehouden in de Tsjongertsjerke in Mildam, terwijl de week daarop de eerste dienst gehouden werd ter gelegenheid van de opening van de protestantse (voormalig gereformeerde) kerk in het naburige Oudehorne, lang geleden ontstaan vanuit de gemeente van de Tsjongertsjerke.

In 1986 werd ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan van de Gereformeerde Kerk te Mildam een door Feitze Krekt geschreven gedenkboekje uitgegeven. Het was een vijftien pagina’s tellend gedicht over de geschiedenis van de kerk, die in 1836 begon, en later de Tsjongertsjerke zou gaan heten. Misschien dat we aan de hand van onder meer dat boekje nog eens de geschiedenis van de Tsjongertsjerke op deze website gaan beschrijven.

Het rijmdicht uit 1986 over de Gereformeerde Kerk te Mildam.

‘Afscheid van een kerkgebouw’.

Maar nu, in 2023, werd ter gelegenheid van de sluiting van de Tsjongertsjerke een waardevol boekje gepubliceerd, slechts weinig pagina’s tellend, maar gedrukt op prachtig dik en glad papier, waardoor de vele foto’s, met elkaar verbonden door korte teksten, heel goed uitkomen. Het boekje werd samengesteld door ds. Dingena Hasper, die ook de leiding had bij de laatste dienst in de Tsjongertsjerke en de eerste dienst in de verbouwde kerk in Oudehorne.

Het is voor de gemeenteleden van de Tsjongertsjerke een waardevol boek geworden. “Afscheid nemen van een kerkgebouw is een hele grote stap. Want een kerkgebouw is niet zomaar een gebouw van hout en steen, het is het huis van God en daarmee ook het huis van de gemeente”, zo schrijft de samensteller in het voorwoord.

In het gedenkboek wordt de geschiedenis van de kerk op de voet gevolgd vooral in de vorm van vele mooie foto’s. Natuurlijk worden kerk en pastorie op verschillende manieren getoond, maar ook foto’s van allerlei verenigingen, uitstapjes en bijeenkomsten worden gepubliceerd. Natuurlijk wordt aandacht besteed aan de laatste dienst in de kerk, die op 10 september 2023 gehouden werd. Ook het uitdragen van de liturgische voorwerpen, altijd een indrukwekkend moment bij een kerksluiting, wordt in beeld gebracht. Gelukkig kunnen de gemeenteleden, in het vervolg op zondag bijeen in de kerk van Oudehorne, door middel van dit boek, ook in de toekomst, terugzien op een rijke historie van hun vroegere kerk.

  • Dingena Hasper, Afscheid van een kerkgebouw. De Tsjongertsjerke van Mildam. 1857-2023. Uitgave van de Protestantse Gemeente ‘De Tjongervallei’ te Oudehorne, Oudehorne, 2023, 24 pp., A4-formaat, gekartonneerde omslag, geïllustreerd met vele zwart-wit en kleurenfoto’s.