Oosterkerk Hoogeveen wordt verkocht

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hoogeveen (PGH) heeft uiteindelijk definitief besloten de Oosterkerk te Hoogeveen niet meer te gebruiken voor kerkdiensten en deze te verkopen. Gedurende de afgelopen zomer werd een ‘serieus en redelijk bod’ uitgebracht op het voormalig gereformeerde kerkgebouw aan de Leeuweriklaan.

De Oosterkerk te Hoogeveen.

De gemeenteleden van Wijkgemeente Oost zijn gedurende de afgelopen maanden geïnformeerd over de eventuele verkoop van de kerk via publicaties en een gemeenteavond. De reacties gaven de Algemene Kerkenraad geen aanleiding om de verkoop niet door te laten gaan. „Alhoewel het afscheid moeten nemen van ‘je eigen kerk’ altijd lastig is”, zegt de voorzitter van de kerkenraad.

Wie het bod heeft uitgebracht is niet bekendgemaakt, ten eerste omdat de verkoop nog niet rond is, en vooral omdat het volgens de kerkenraad aan de nieuwe eigenaar is om hier, al dan niet, iets over naar buiten te brengen.”

Het kerkgebouw aan de Leeuweriklaan wordt sinds juni 2022 niet meer gebruikt voor kerkdiensten. De gemeenteleden kerken sinds die tijd in de Hoofdstraatkerk. Aanvankelijk alleen omdat de Oosterkerk ingrijpend verbouwd zou worden, maar die plannen werden in de ijskast gezet toen bleek dat de bouwkosten torenhoog werden.

Een overzicht van de verbouwplannen die ds niet doorgaan. De vergaderzalen zouden van de kerk worden losgemaakt en dienst gaan doen als Gastenhuis, waardoor de Oosterkerk verkleind zou kunnen blijven bestaan. Nee dus.

Op 12 juni 2022 werd een ‘voorlopige afscheidsdienst’ in de Oosterkerk gehouden, omdat toen gezegd werd dat de mogelijkheid van een doorstart als verbouwde kerk nog aanwezig zou zijn, hoewel velen wel aanvoelden dat het wel eens de definitieve afscheidsdienst kon zijn.

Minder kerken en minder predikanten…

De kerkenraad constateerde ook dat door vergrijzing van het ledenbestand een nieuwe koers nodig is. In mei 2023 werden nieuwe vergezichten geschetst voor de toekomst: minder kerkgebouwen en minder predikantsplaatsen. De verwachting is dat rond 2030 nog slechts twee kerkgebouwen in beheer van de Protestantse Gemeente Hoogeveen zouden kunnen zijn.

De vijf Hoogeveense wijkgemeenten hebben tot december de tijd om voorstellen in te dienen over de inrichting van de wijkgemeenten, het pastoraat en de erediensten.