Oosterkerk Hoogeveen verkocht

De door ons al eerder gemelde aanstaande verkoop van de protestantse (voormalig gereformeerde) Oosterkerk te Hoogeveen is een feit.

De Oosterkerk aan de Leeuweriklaan te Hoogeveen.

De Protestantse Gemeente te Hoogeveen heeft het kerkgebouw aan de Leeuweriklaan inmiddels verkocht, nadat de Algemene Kerkenraad had al eerder besloten had om de Oosterkerk niet meer voor de erediensten te gebruiken. Vandaar dat al op 12 juni 2022 de (‘voorlopige’) laatste dienst in het kerkgebouw gehouden werd.

Het verkoopcontract werd door het College van Kerkrentmeesters op vrijdag 29 december2023 bij de notaris getekend. Met de voorbereiding van de door ons al eerder aangekondigde bouw van gastenhuizen op het zuidoostelijke deel van de kavel wordt in januari een begin gemaakt.

De komende maanden buigt de Algemene Kerkenraad zich over de adviezen van de vijf protestantse wijkkerkenraden over de bestuurlijke inrichting, de erediensten en over het lot van de overige kerkgebouwen. Het daaruit voortvloeiende plan zal dan in de periode 2025 tot 2028 tot uitvoering gebracht worden. Al eerder werd aangekondigd dat in Hoogeveen de helft van de kerkgebouwen gesloten zou worden.