Categorie archief: (Oud) Nieuws

“Terugblik op leven en werk van Jan Lever”

In de bekende Donum Reeks, uitgegeven door het Historisch Documentatie Centrum / Centre for Religious History van de Vrije Universiteit, is onlangs een bijzonder interessant boek verschenen over de bekende bioloog dr. Jan Lever (1922-2010), in leven hoogleraar Biologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Het boek over dr. J. Lever (1922-2010).

Lees verder “Terugblik op leven en werk van Jan Lever”

Geld voor digitalisering ‘Afscheidingsboeken’ binnen

Eerder meldden we dat, voor wat betreft de digitalisering van de serie van tien boeken van dr. J. Wesseling én van de negen boeken van dr. C. Smits betreffende de regionale geschiedenis van de Afscheiding van 1834, althans voor de digitalisering van de boeken van dr. Wesseling voldoende geld beschikbaar gesteld was.

De boeken van dr. Smits en dr. Wesseling (foto: GereformeerdeKerken.info).

Lees verder Geld voor digitalisering ‘Afscheidingsboeken’ binnen

Symposium en boek over 125 jaar Studentensport aan de Vrije Universiteit

Abraham Kuyper: ‘Een flinke kop zit alleen op een flink, gezond lichaam’.

Op zaterdag 11 november 2022 vond in het Sportcentrum van de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam een symposium plaats over de geschiedenis en de betekenis van de studentensport, en dan vooral met betrekking tot de Vrije Universiteit.

Het boek over ‘125 jaar Studentensport aan de Vrije Universiteit.

Lees verder Symposium en boek over 125 jaar Studentensport aan de Vrije Universiteit

Hoe gaat het met de kerken in Hoogeveen?

Op dinsdagavond 1 november gaf de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Hoogeveen in de Goede Herderkerk tijdens een gemeentevergadering een toelichting op de vooruitzichten voor de komende tien jaar met betrekking tot de terugloop van het ledental en de daarmee verband houdende afname van de inkomsten.

De protestantse (voormalig gereformeerde) Hoofdstraatkerk te Hoogeveen.

Lees verder Hoe gaat het met de kerken in Hoogeveen?