De Gereformeerde Kerk te Onderdendam

Inleiding.

Enige tijd geleden berichtten we dat de gereformeerde kerk van Onderdendam overging in handen van de ‘Stichting Oude Groninger Kerken’ en dat in het voor de eredienst gesloten kerkgebouw een ‘Centrum Amsterdamse School’ wordt gevestigd. Hoog tijd om de historie van de vroegere Gereformeerde Kerk in Onderdendam onder de loep te nemen. De nadruk ligt daarbij op de jaren tot plm. 1950.

Kaart; Google.
Kaart; Google.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Onderdendam

Fenix en Adelaarkerk Leeuwarden verkocht

V/m geref. kerk ‘Fenix’ wordt vermoedelijk afgebroken.

Als zo ongeveer het laatste uitvloeisel van de opzienbarende Leeuwarder kerksluitingskwestie werd jl. dinsdag 22 november 2016 de voormalig gereformeerde kerk Fenix aan de Valeriusstraat te Leeuwarden aan een ‘anonieme’  koper verkocht. Alleen het orgel moet nog verkocht worden. Het schijnt de bedoeling te zijn dat de Fenix wordt gesloopt.

De v/m. gereformeerde kerk Fenix.
De v/m. gereformeerde kerk Fenix aan de Valeriusstraat te Leeuwarden  (foto: Reliwiki).

Lees verder Fenix en Adelaarkerk Leeuwarden verkocht

Van Afscheiding tot Kerksplitsing – en daarna in gereformeerd Utrecht

Inleiding.

De Gereformeerde Kerk te Utrecht werd geïnstitueerd op 18 december 1835 en hield op te bestaan op 31 december 1955, honderdtwintig jaar oud. Per 1 januari 1956 werd deze kerk namelijk gesplitst in vier zelfstandige Gereformeerde Kerken, waarover straks meer. In 1980 werden aanvankelijk drie van de gesplitste kerken weer samengevoegd, zodat toen de Gereformeerde Kerk van Utrecht opnieuw werd geïnstitueerd.

In het onderstaande verhaal beperken we ons vooral tot de periode tussen 1835 en 1955. We gaan bovendien kort in op wat daarna gebeurde.

Lees verder Van Afscheiding tot Kerksplitsing – en daarna in gereformeerd Utrecht

Het ontstaan van de Altreformierte Kirche in Bentheim en Ostfriesland

Inleiding.

Het Graafschap Bentheim en Ostfriesland waren in het begin van de negentiende eeuw gedeelten van de Pruisische provincie Hannover, gelegen aan de grens met Nederland. Weliswaar werden beide landstreken gescheiden door het Emsland, grotendeels katholiek, maar toch hadden beide gebieden op geestelijk en kerkelijk terrein steeds een nauwe band van met elkaar gehad. Sinds de Generale Synode Utrecht 1923 werden de kerken in beide Duitse gebieden officieel tot de Gereformeerde Kerken in Nederland gerekend.

Het noordelijkste gearceerde gebied is Oostfriesland; het zuidelijkste Graafschap Bentheim (kaart: 'Anderhalve eeuw').
Het noordelijkste gearceerde gebied is Ostfriesland; het zuidelijkste Graafschap Bentheim (kaart: ‘Anderhalve eeuw’).

Lees verder Het ontstaan van de Altreformierte Kirche in Bentheim en Ostfriesland