Geschiedenis Jeugdraad Gereformeerde Kerk Groningen-Zuid

Inleiding.

In 1957 werd de grote Gereformeerde Kerk te Groningen wegens aanhoudende groei gesplitst in vier zelfstandige Gereformeerde Kerken: de Gereformeerde Kerk van Groningen-Zuid (de moederkerk), die van Noord, van Oost en van West. Elke kerk had behalve een eigen kerkenraad, Commissie van Beheer, Diaconie, enz., ook eigen jeugdclubs en –verenigingen. Om het werk daarvan te stimuleren en te coördineren werd ook een eigen Gereformeerde Jeugdraad opgericht.

Logo Gereformeerde Jeugdraad Groningen-Zuid.
Logo Gereformeerde Jeugdraad Groningen-Zuid.

Lees verder Geschiedenis Jeugdraad Gereformeerde Kerk Groningen-Zuid

Van evangelisatiepost naar Gereformeerde Kerk Bakkeveen (1890-1959)

‘Bakkeveen’.

De naam ‘Bakkeveen’ werd voor het eerst in het jaar 1231 genoemd, in verband met de Fries-Drentse oorlog (1231-1233). Gedurende  de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) werd het dorp door de Spanjaarden verwoest. Het huidige Bakkeveen is ontstaan tijdens de veenontginning in 1660.

Kaart: Google.
Kaart: Google.

Lees verder Van evangelisatiepost naar Gereformeerde Kerk Bakkeveen (1890-1959)

Gereformeerd Bakkeveen fuseert met hervormden

Op zondag 5 februari 2017 wordt om half tien in een speciale dienst in de Sint Piter in Ureterp (Frl.) de fusie gevierd die op 1 januari jl. tot stand kwam tussen de Gereformeerde Kerk De Mande te Bakkeveen  en de Hervormde Streekgemeente Opsterland Noord (bestaande uit de in de jaren ’70 van de vorige eeuw gefuseerde hervormde gemeenten te Ureterp, Frieschepalen, Siegerswoude en Bakkeveen. De nieuwe gemeente heet Protestantse Gemeente ‘It Keningsfjild’ (het Koningsveld).

Kaart: Google.
Kaart: Google.

Lees verder Gereformeerd Bakkeveen fuseert met hervormden

Gereformeerde (Johannes-) Kerk Leersum 50 jaar

Er komt t.z.t. ook een historische uitgave.

Op zaterdag 25 februari 2017 om drie uur bestaat de gereformeerde (PKN-) Johanneskerk aan de Lomboklaan te Leersum vijftig jaar. Kort daarvoor, op 1 januari 1967, was de Gereformeerde Kerk te Leersum al geïnstitueerd. Deze bestond onlangs dus ook vijftig jaar. Op zondag 5 februari 2017 zal in de Johanneskerk het jubileumjaar met een feestelijke kerkdienst worden geopend, waarin ds. Evelyn Noltus zal voorgaan.

De gereformeerde Johanneskerk te Leersum (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).
De gereformeerde Johanneskerk te Leersum (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Lees verder Gereformeerde (Johannes-) Kerk Leersum 50 jaar

Gereformeerd en hervormd Leeuwarden fuseren

De Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te Leeuwarden – tot nog toe Protestantse Gemeente Leeuwarden i.o. – fuseren officieel op donderdag 16 februari 2017 tot Protestantse Gemeente Leeuwarden door in de Grote Kerk aldaar de fusieakte te ondertekenen.

De Pelikaankerk (foto via de kerkenraad van de Prot. Gem. van Bijz,. Aard Rondom de Pelikaankerk).
De Pelikaankerk (foto via de kerkenraad van de Protestantse Gemeente van Bijzondere. Aard Rondom de Pelikaankerk).

Lees verder Gereformeerd en hervormd Leeuwarden fuseren