Synagoge Meppel toch geen gereformeerde kerk

Inleiding.

Al eerder schreven we op deze website over de Afscheiding en de Doleantie te Meppel, en een verhaal over hoe beide kerken bij elkaar kwamen en de ‘Gereformeerde Kerk te Meppel’ gingen vormen. Na de oorlog werd het duidelijk dat het kerkgebouw aan de Groenmarkt het groeiende aantal gemeenteleden steeds moeilijker kon bevatten. Vandaar dat men op zoek ging naar extra kerkruimte.

De gereformeerde kerk aan de Groenmarktstraat te Meppel (foto Noordhuis).
De v/m gereformeerde (nu protestantse) kerk aan de Groenmarkt te Meppel (foto Noordhuis).

Lees verder Synagoge Meppel toch geen gereformeerde kerk

Programma van Congres over prof. dr. F.L. Rutgers

Zoals wij al eerder berichtten wordt op 16 maart 2017 een congres georganiseerd over de verhouding van de lokale en de bovenlokale kerk, naar aanleiding van de honderdste sterfdag van prof. dr. F.L. Rutgers (1836-1917), de eerste hoogleraar Kerkrecht aan de in 1880 door dr. A. Kuyper opgerichte Vrije Universiteit te Amsterdam.
Prof. dr. F.L. Rutgers (1836-1917).

Lees verder Programma van Congres over prof. dr. F.L. Rutgers

Via Haulerwijk en Marum naar de Gereformeerde Kerk in De Wilp

Inleiding.

Zoals wij eerder berichtten wordt het voormalig gereformeerde kerkgebouw te De Wilp (Gr.) de PKN-kerk in het dorp. De zelfstandige Gereformeerde Kerk in De Wilp ontstond in 1871 vanuit de Gereformeerde Kerk te Marum, hoewel De Wilp tót 1852 – toen de kerk te Marum werd geïnstitueerd – ressorteerde onder de kerk te Haulerwijk. Bovendien waren in De Wilp leden van beide kerken woonachtig. Vandaar dat we aan beide ‘moedergemeenten’ aandacht schenken.

Lees verder Via Haulerwijk en Marum naar de Gereformeerde Kerk in De Wilp