De Gereformeerde Kerk te Driebergen-Rijsenburg (2)

Een roerige vacante periode (1905-1906)

( < Naar deel 1 )  –  In de korte vacante periode was het in Driebergen geen pais en vree. Er moesten natuurlijk preken gelezen worden, maar sommige ouderlingen weigerden zich neer te leggen bij de preek die ze door de kerkenraad aangewezen kregen en wilden liever een predicatie van een van de ‘oude schrijvers’ uit lang vervlogen eeuwen voordragen, zoals die van ds. A. Comrie (1706-1774) of ds. B. Smijtegelt (1665-1739).

De ouderlingen lazen liever de preken van Bernardus Smijtegelt en Alexander Comrie…

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Driebergen-Rijsenburg (2)

Digitale ‘Mr. H. Boslezing’ door Agnes Amelink

‘Protestantse leescultuur in de schaduw van Abraham Kuyper’.

De bekende journalist Agnes Amelink, onder meer bekend van haar bestseller De gereformeerden, verzorgt dit jaar de jaarlijkse Mr. H. Boslezing, aldus deelt Wim Berkelaar van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme mee.

H. Bos Kzn (1881-1970). Foto: VU.

Lees verder Digitale ‘Mr. H. Boslezing’ door Agnes Amelink